Klimatomställningen har inte tid med kraftslagsdebatten

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

SLUTREPLIK PÅ DEBATTARTIKEL I LÄNSTIDNINGEN ÖSTERSUND 23-05-11. Vi är ense om mycket, men inte allt. Vi vidhåller att vi har en bra mix i vårt energisystem idag och för att det fortsatt ska vara välfungerande måste vi kunna producera tillräckliga mängder energi, när och där den behövs.

Debattörerna hänvisar till en rapport från Energimyndigheten som skrevs innan elektrifieringsplanerna hade presenterats. Energimyndigheten skriver i sin scenarioanalys från 2023 att alla fossilfria kraftslag, inklusive kärnkraft, kommer behövas för att genomföra elektrifieringen.

Vi är de första att skriva under på att tillståndsprocesserna måste kortas. Vi anser att många av de förslag som Klimaträttsutredningen presenterade 2022 omedelbart bör genomföras. Vi anser också att det kommunala vetot måste reformeras så att det inte blir stopp för vindkraftsprojekt sent i processen, samt att det behövs ekonomiska incitament till närboende och kommuner för att öka acceptansen vid etablering av vindkraft.

Energiföretagen välkomnar vidare regeringens nyligen tillsatta utredning för att effektivisera tillståndsprocesserna för havsbaserad vind. Vi har också understrukit vikten av att besluta om tillstånd för de havsbaserade vindkraftparker som redan ligger på regeringens bord så att dessa snarast kan bidra till elförsörjningen, elektrifieringen samt klimatomställningen.

Det är sant inga nya ansökningar inkommit för ny kärnkraft. Men det finns ändå goda förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige. Enligt en enkätundersökning från TT som presenterades den 22 januari i år kunde hela 24 kommuner tänka sig att bygga ny kärnkraft på sin mark. Vattenfall och Fortum utreder också i dagsläget förutsättningar för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Glädjande nyheter för alla som vill se snabba spadtag för utökad elproduktion. 

Omställningen är stor, utmaningen är nu, framtiden är ljus – låt oss inte utesluta några alternativ!

Carl Berglöf, sakkunnig inom kärnkraft, Energiföretagen

Lars Andersson, Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas, Energiföretagen

Läs slutrepliken i Länstidningen Östersund här.