Rädda branschutbildningen vid Åsbro kursgård

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

DEBATTARTIKEL I NERIKES ALLEHANDA 23-03-10. Åsbro kursgård har uttryckt sin oro över branschskolornas framtid. En oro som vi delar.

Regeringen har nämligen lämnat det dystra beskedet att de tänker lägga ned stödet till branschskolorna runt om i landet.

Fram till år 2030 kommer det behövas omkring 3000 distributionselektriker enligt en undersökning från Sveriges elkraftsentreprenörer. Men med dagens takt kommer man bara ha utbildat 1 000 distributionselektriker till dess, vilket innebär ett enormt underskott.

Av de 130 som årligen utbildas till distributionselektriker så utbildas 100 av dem vid Åsbro, varav 35 av dem via branschskola. 100 procent av de elever som avslutat sin branschskoleutbildning hos Åsbro har fått jobb som distributionselektriker.

Åsbro har ett unikt övningsfält på 130 hektar med luftledningar i olika spänningsnivåer på flera kilometers längd. Det är det största övningsfältet för distributionselektriker i norra Europa - ett fält som Askersunds kommun och hela region Örebro borde värna om.

Regeringen väntar på utredningar. Men i skrivande stund så finns ingen ny lösning på plats. Det skulle ta lång tid att helt på nytt bygga upp en utbildning som branschen är nöjda med. Regeringens signaler slår fel i en tid när det finns ett stort behov av att bygga ut elproduktionen och elnätet i Sverige.

Vi på Energiföretagen vill bidra till att hitta en lösning på den uppkomna situationen och vi bistår gärna med den information som politiken behöver för att se över frågan igen. Vår dörr står öppen för den som vill hitta lösningar.

Andreas Lepa, ansvarig för kompetensförsörjning, Energiföretagen

Tomas Malmström, ansvarig för elnät, regelverk och marknadsroller Energiföretagen

Här kan du läsa debattartikeln: Nerikes Allehanda