Sänkt skatt är bättre än elräkningsakut

DEBATT I SVENSKA DAGBLADET. Mer än en tredjedel av kundernas totala elkostnad är skatt och moms. Regeringen bör därför tillfälligt sänka elskatt och moms vilket skulle gynna alla kunder, skriver Åsa Pettersson, Energiföretagen Sverige.

Åsa Pettersson, vd (klicka på bilden för mer information)
Åsa Pettersson, vd, 9,6MB, 8256x5504 pixlar Foto: Erik Cronberg

Januaris elräkningar kommer att bli höga för många elkunder. Hushåll kämpar med sin ekonomi och många mindre företag har varnat att de kanske inte ens överlever vintern.

Vid en pressträff i oktober presenterade regeringen sitt högkostnadsskydd för höga elpriser riktat till hushåll och företag. Men trots ambitioner att snabbt få ett brett och mer generöst stöd på plats har det faktiska genomförandet stött på byråkratisk patrull. Först i slutet av februari väntas hushållskunder i södra Sverige få en utbetalning medan hanteringen av hårt drabbade företag släpar efter. Modellen tar heller inte hänsyn till om hela Sverige skulle få rekordhöga priser.

Då dominoeffekterna på ekonomin kan bli betydande, finns det absolut goda skäl att ge utsatta kunder stöd i en svår tid, hushåll såväl som företag. Det finns dessutom en risk att behovet av stöd blir än större nästa vinter, om Europa inte lyckas fylla sina gaslager. Därför ser vi behov av ett stöd, som till skillnad från nu, är träffsäkert, följer prisnivåerna, är lätt att administrera och som snabbt kan aktiveras under vintersäsongen.

Mer än en tredjedel av kundernas totala elkostnad (el och elnät) är skatt och moms. Detta är skatt som vuxit kraftigt med åren och en kostnad som ökar med elpriset. På sjuttiotalet utgjorde skatterna 10–20 procent av hushållens elkostnader. Beroende på elpris och avtalstyp kan de idag klättra uppemot halva kostnaden. Bara elskatten uppgick till nästan 28 miljarder förra året.

I valrörelsen lyfte flera partier sänkt skatt och moms som en möjlighet att minska kundernas elkostnader. Detta övergavs dock för det aktuella elprisstödet som baseras på de flaskhalsintäkter som Svenska kraftnät tar ut från elnätsföretagen och i förlängningen kunderna. Genomförandet har dock blivit komplicerat och hur stora flaskhalsintäkterna blir i framtiden är osäkert. 

Nu har oppositionen dessutom väckt liv i sitt förslag om en ”elräkningsakut”, som också diskuteras i finansutskottet, där elhandlare förväntas administrera ett statligt lån till kunderna. Men förslaget är ingen snabb och enkel lösning. En sådan åtgärd skulle istället innebära en kraftigt ökad arbetsbörda, ökade kostnader samt en betydande finansiell risk för elhandelsföretagen, många av dem små och redan högt belastade av rådande läge. De flesta företagen har inte personalstyrkan för att möta den administration som elräkningsakuten skulle innebära.

Om ett lån ska ges till kund bör det i stället utformas som ett lån från staten direkt till kunderna, där staten blir den part som tar eventuella kreditförluster. Detta är ett bra alternativ till de många privata långivare som nu erbjuder sig att betala kundernas elräkningar, mot hög ränta, där risken är att kundernas situation förvärras.

En modell där moms- och energiskattenivåerna reducerades över vintersäsongen skulle vara en snabb och hållbar modell för en osäker framtid. Det skulle inte kräva omfattande och kostsam administration kring utbetalningen och kunderna skulle kunna känna sig trygga med vad som gäller. En sådan åtgärd gynnar dessutom alla kunder, oavsett var man bor i landet, inklusive de hårt drabbade företagen – som faktiskt ännu inte vet om och när de kommer att få sitt stöd. Finland har redan gjort detta, varför skulle inte Sverige kunna?

Omfattande satsningar på fossilfri elproduktion, energieffektivisering och utbyggnad av elnätet är inte bara nödvändiga för elektrifiering och omställning, utan är också de viktigaste åtgärderna för att på sikt minska det indirekta beroendet av rysk fossilgas och sänka elpriserna över hela landet. Men detta kommer dröja och under tiden måste vi få vardagen att fungera här och nu. 

Sänkt energiskatt och moms är en enklare modell och regeringen skulle kunna ta fram ett förslag ganska omgående och om inte annat i god tid inför nästa vinter. Energiföretagen och våra medlemmar bistår gärna i ett sådant arbete, allt för att trygga kundernas situation i en mycket svår tid.

Åsa Pettersson
vd Energiföretagen Sverige

Här kan du läsa debatten i SvD