Sveriges kommunpolitiker är eniga: Vi behöver mer el!

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

DEBATTARTIKEL I EXPRESSEN 23-06-29. En ny undersökning visar att en överväldigande majoritet av Sveriges kommunpolitiker, 84 procent, anser att elbehovet kommer att öka kommande fem år i deras kommun. Samtidigt råder det delade meningar om förmågan att kunna möta elbehovet och den största risk man ser med elbrist är uteblivna företagsetableringar. Därför blir det paradoxalt när samma undersökning visar att kommunpolitiker är negativa till delar av den elproduktion man så väl behöver.

Mänskligheten står inför den enorma uppgiften att i snabb takt fasa ut fossila bränslen för att kunna minska utsläppen av växthusgaser. I Sverige har industrin omfamnat den gröna omställningen, inte minst utifrån nya affärsmöjligheter. Kommunerna har i sin tur välkomnat företagssatsningarna med de arbetstillfällen och den välfärd som följer.   

När Energiföretagen summerat elbehovet från samtliga industrisatsningar har vi landat på 330 TWh, det vill säga; mer än ett dubblerat elbehov kommande 20 år. En prognos som delas av många andra. Det betyder i sin tur att både elproduktion och elnät måste byggas ut kraftigt över hela Sverige.

Under våren ställde Energiföretagen/Demoskop ett antal frågor till Sveriges kommunpolitiker om hur de ser på kommunens behov av el kommande år och förmågan att möta efterfrågan. Svaren visar på en stor enighet vad gäller behovet av både mer elnät och elproduktion. Hela 84% av kommunpolitikerna menar att deras elbehov kommer att öka kommande fem år. Samtidigt råder det olika uppfattning om kommunen kan möta det växande behovet. Mer än hälften av de tillfrågade politikerna är osäkra på om de kan möta det kommande elbehovet på ett bra sätt. Kommunpolitikers största oro är att företags och industrietableringar uteblir – hela 86% oroar sig över det.

Idag är vindkraft det kraftslag som går att bygga ut snabbast. Trots det stora elbehovet fick 8 av 10 vindkraftsprojekt nej av svenska kommuner under 2022. Man vill alltså ha tillgång till el men inte ha elproduktion i sin egen kommun. Vi ser också tydliga preferenser för olika typer av elproduktion. För enligt undersökningen är det framför allt kommunpolitiker från Tidöpartierna som ställer sig negativa till vindkraften och samma mönster syns hos oppositionspartierna med skillnaden att motståndet gäller kärnkraft.

Från branschen och näringslivet är budskapet tydligt – alla fossilfria kraftslag behövs. Därför är detta fortsatt en mycket olycklig polarisering och här har samtliga partier ett internt arbete att göra. För så länge frågan om det växande elbehovet reduceras till en kraftslagsdebatt politiker emellan så kommer vi inte komma framåt. 

Om vi i energibranschen ska klara av att leverera all den el som behövs i den norrländska ståltillverkningen, i kemiindustrin på västkusten, för att våra stora lastbilstillverkare ska kunna elektrifiera eller för att hushållen i södra Sverige ska slippa vintrar med dubbelt så höga elpriser än andra – ja då måste politiker på alla nivåer ta sitt ansvar och kliva upp ur skyttegravarna och istället börja röja hinder för utbyggnad för all fossilfri infrastruktur.

Svenska kommunpolitiker behöver prata med sina partikollegor i riksdag och regering och säga vad som behövs – vilka krav ni och medborgarna i er kommun ställer - för att säga ja, i stället för nej. Kommunpolitiker måste också våga ta en diskussion med kommuninvånarna om vad som står på spel i termer av jobb, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. En ökad kollektiv förståelse för utmaningen vi står inför är en nödvändighet om vi ska lyckas med Sveriges omställning till en modern, fossilfri och fortsatt konkurrenskraftig industrination.

Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige

Läs debattartikeln i Expressen här.