Vi har inte råd att stänga dörren till något fossilfritt kraftslag

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

REPLIK PÅ DEBATTARTIKEL I OSKARSHAMNS NYTT OCH VÄSTERBOTTEN KURIREN 23-06-22. Debattörerna skriver att Sverige inte behöver mer vindkraft eftersom vi redan har ett fungerande och fossilsnålt energisystem. Det är sant att vår elproduktion är så gott som utsläppsfri tack vare vår vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Och länge har denna produktion mer än väl täckt vårt behov och under senare år har vi varit nettoexportörer av el, även om också Sverige måste importera ibland.

Men allt detta ändras nu. Klimatförändringarna är här och det brådskar att fasa ut användningen av fossila bränslen även i Sverige. Det gäller framför allt tung industri och transportsektorn. Och för att kunna producera grönt stål och elektrifiera transporter behövs massor av el. Vilket kommer påverka södra Sverige som redan producerar mindre el än norra Sverige.

Sverige producerar omkring 170 TWh el per år och för att möta näringslivets och samhällets behov behövs ungefär dubbelt så mycket, 330 TWh till 2045 enligt Energiföretagens senaste analys. Det betyder att vi står inför en omfattande utbyggnad av elsystemet och det behöver göras snabbt. Bara till 2030 ökar industrins behov med 70 TWh enligt SKGS. Kommande år handlar det alltså inte främst om att producera för att exportera, utan för att kunna leverera el till våra inhemska industrier och skapa svenska arbetstillfällen.

För oss i energibranschen är läget uppenbart. Befintlig elproduktion kommer inte att räcka, inte ens på kort sikt, och vindkraften är det kraftslag som snabbast kan byggas ut. Samtidigt måste vi röja hinder för ny kärnkraft och för ny teknik som vätgas och lager. Om vi menar allvar med att minska Sveriges och världens klimatpåverkan så måste vi använda varje verktyg som finns i verktygslådan. Vi har vi helt inte råd att stänga dörrarna till något fossilfritt kraftslag eller ny teknik som kan hjälpa oss minska våra utsläpp.

Det handlar inte bara om att vi ska ha ett fossilfritt energisystem, utan ett fossilfritt och konkurrenskraftigt Sverige.

Lars Andersson, sakkunnig vindkraft Energiföretagen Sverige                       

Anders Karmehed, regionchef Syd Energiföretagen Sverige

Mats Andersson, regionchef Nord Energiföretagen Sverige

Läs repliken i Oskarshamns Nytt här.

Läs repliken i Västerbotten Kuriren här.