Energiföretagen Sverige: ”med elcertifikaten kvar efter år 2020 bör systemet förbättras”

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

I ett brev till Energimyndigheten ger Energiföretagen Sverige förslag till hur elcertifikatsystemet kan förbättras under förutsättning att systemet blir kvar efter år 2020. Ändra volymmålen för förnybar el till procentuella mål, bevaka regelbundet hur elpriset påverkas och ta bort parallella stödsystem är några av förslagen.

I ett brev till Energimyndigheten ger Energiföretagen Sverige förslag till hur elcertifikatsystemet kan förbättras under förutsättning att systemet blir kvar efter år 2020. Ändra volymmålen för förnybar el till procentuella mål, bevaka regelbundet hur elpriset påverkas och ta bort parallella stödsystem är några av förslagen.

Energimyndigheten ser över elcertifikatsystemet inför kontrollstation 2017. Specifikt undersöks också hur systemet kan utformas efter år 2020. Under förutsättning att vi har systemet kvar efter år 2020 har Energiföretagen Sverige lämnat förslag till förbättringar.

Stödsystemets syfte skulle i så fall kunna utredas. Förutom att främja ny förnybar elproduktion skulle systemet även kunna underlätta upprätthållande av effektbalans i framtiden. Energimyndigheten borde därför utreda bivillkoret att det övergripande målet ska nås utan att effektbalansen äventyras.

Givet att elcertifikatsystemet förlängs ger Energiföretagen Sverige flera förslag. Istället för att ha ett volymmål för den förnybara elproduktionen skulle målet utformas i procent enligt de kvoter som styr hur mycket el som elhandelsföretagen varje år måste producera. Därmed undviks ett komplicerat korrigeringsarbete som idag görs på grund av felaktiga prognoser i elanvändningen.

Vidare bör marknadspåverkan minimeras genom återkommande bedömning av hur elpriset påverkas av stödsystemet. Energiföretagen menar bland annat också att elcertifikaten inte ska kunna kombineras med andra befintliga stödsystem, teknikneutralitet ska gälla.

Elcertifikatsystemet efter 2020