Monica Karlsson, ordförande: Så blir Energiföretagen Sverige landets ledande branschförening

Monika Karlsson, ordförande Energiföretagen Sverige.

”Nu bygger vi Sveriges bästa branschförening!”, säger Monica Karlsson, styrelseordförande i nybildade Energiföretagen Sverige. Det är medlemmarna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme som enats om den nya föreningen som ska etableras och utvecklas med energisystemet som grund. Allt för att branschen ska stå bättre rustad för att möta allt snabbare förändringar.

Bland de cirka 200 medlemmarna – och totalt cirka 400 energiföretag som berörs – vet Monica Karlsson att det finns en hel del funderingar inför nyordningen. Hon har mött mindre företag med endast en verksamhet – exempelvis enbart fjärrvärme eller enbart elnätsverksamhet – som undrar om deras frågor och deras intressen blir tillräckligt tillgodosedda.

Monica Karlsson ger denna deklaration:

– Alla medlemmar är lika viktiga i den nya föreningen. Det är en medlem och en röst som gäller. Viktighetsgraden ska inte ifrågasättas – dock kan behoven företagen emellan variera. Det är min och styrelsens ärliga övertygelse att Energiföretagen Sverige ska bli Sveriges bästa branschförening.

Monica Karlsson vill poängtera tre områden inför det nya:

  • För medlemmarna är påverkansarbetet viktigt. Och speciellt i nuläget med Energikommissionens pågående arbete. Vi måste visa att vi finns, att vi vill lyssna och även bidra som konstruktiv samtalspartner i den fortsatta samhällsdialogen. Energiföretagen Sverige ska bidra med konstruktiva lösningar på samhällets utmaningar och vara en röst som både hörs och som samhället vill lyssna på.
  • Medlemmarna ska känna ett starkt medlemsinflytande och en närhet mellan föreningen och medlemmarna. Här finns en bra tradition att bygga vidare på. Medlemsnyttan måste stå i fokus. Energiföretagen Sverige ska vara en stöttande och hjälpande hand med kompetens och service.
  • Vi får inte tappa kraft i mycket av det löpande kansliarbetet. Det gäller kompetensstödet via Kompetens & Förlag. Det gäller teknikarbetet inom EBR (ElByggnadsRationalisering) och tekniska bestämmelser. Det gäller juridiskt stöd och arbetet med branschrekrytering. Vi måste hålla uppe geisten och tempot i det arbetet också, parallellt med att vi utvecklar det nya.

Monica Karlsson, till vardags vd i Halmstad Energi & Miljö, vet av egen erfarenhet att förändringsarbete tar längre tid än många trott. Hon säger så här:
– Förändringsbehovet är väl dokumenterat. Men att lägga om kursen i en stor branschförening är inte enkelt. Det är människor det handlar om. Vi måste få med alla medarbetare. Innan den nya organisationen är sjösatt, och alla har funnit sin nya roll, kan det finnas viss oro. Samtidigt hoppas jag att alla duktiga medarbetare ser möjligheten till en nytändning. Och att de vill vara med!

Monica Karlsson ser sitt ordförandeuppdrag som att leda ett team med stor erfarenhet och bred kompetens. Och erfarenheterna hittills efter nästan 2,5 års förberedelsearbete – vilka är de?
– Tre ord; förankring, förankring, förankring. Och med god förankring ska Energiföretagen Sverige bli landets bästa branschförening. Vad det innebär? Jo, det är branschen som lyssnat efter behoven och presenterat lösningarna som beslutsfattarna vill se när positionerna för kommande årtiondens energipolitik så småningom läggs fast. Det ska vara en kunnig och vederhäftig förening som har en samlad bransch i ryggen.