Rundabordssamtal om framtida designen på elmarknaden

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Manuel Baritaud, International Energy Agency och Bo Diczfalusy, Energikommissionens kansli

Under tisdagen samlade Energikommissionen och Energiföretagen Sverige experter inom marknadsdesign. Deltog gjorde även Energikommissionens ledamöter och diskussionen handlade om hur elmarknaden bör utformas för att kunna genomföra den energiomställning vi står inför.

Ibrahim Baylan inledde rundabordssamtalet med att understryka vikten av att analysera konsekvenserna vid val av inriktning, för att inte upptäcka för sent att man står med ett system som påverkar kunder och samhälle i en oönskad riktning.

Manuel Baritaud presenterade IEA:s nyutkomna rapport Re-powering Markets. Enligt rapporten krävs omfattande investeringar i såväl förnybar elproduktion som kärnkraft för att kunna uppnå de uppsatta klimatmålen. Detta förutsätter fortsatt stöd till förnybar elproduktion men också införandet av kapacitetsmarknader för att säkerställa ett robust elsystem.

De inbjudna kommentatorerna Hans Henrik Lindboe, från Ea Energy Analyses, och Mats Nilsson, som är biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet, delade inte helt slutsatserna, men instämde i vikten av att priserna tillåts bli höga i ansträngda situationer. Alla betonade även vikten av ett utökat regionalt samarbete.

Diskussionen som följde handlade om fördelar och nackdelar med dagens elmarknad samt utmaningar och möjligheter med att gå mot en mer reglerad marknad. Frågeställningar som diskuterades var bland andra hur vi kan skapa incitament för att möta både kortsiktiga behov och långsiktiga investeringar, vilken politik som behövs för att upprätthålla ett robust elsystem och hur vi kan öka det nordiska samarbetet?

Läs mer om rundabordssamtalet i referat från mötet (PDF, öppnas i nytt fönster)