Så ska branschen lyckas rekrytera nyanlända tekniker och ingenjörer

Hur ska branschen lyckas attrahera nyanlända tekniker och ingenjörer? Flera centrala svar gavs under gårdagens seminarium, som ur olika perspektiv belyste frågan. En viktig bit i rekryteringspusslet är välutbildade nyanlända, här ser branschen en potential för att möta rekryteringsbehovet. I går anordnades ett seminarium som var ett koncentrat av frågan just nu där alltifrån större kartläggningar till handfasta konkreta tips presenterades.

– I en bransch som genomgår en så stor förändring är det viktigt med en diversifierad kompetens, sade Energiföretagens vd, Pernilla Winnhed under seminariets inledningsanförande:

– Vi jobbar i ett trepartssamtal för matchningen av nyanlända. Jag tror att nyanlända är en jätteviktig kompetensbas.

Ungdomsbarometerns vd Ulrik Simonsson tog därefter över och berättade om den studie om välutbildade nyanlända som företaget har gjort. Energiföretagen Sverige har tidigare skrivit om slutsatserna i denna, som bland annat handlar om att företag som vill arbeta mer strukturerat för att rekrytera nyanlända saknar kunskap om hur de tar nästa steg. Ulrik Simonsson sade att det kommer att krävas flexibilitet i sättet att rekrytera och försöka hitta nya vägar för att lyckas fånga upp de nyanländas kompetens. Men det behöver inte vara så lång väg innan en nyanländ ingenjör är ute på arbetsmarknaden.

– Företagets inställning är det som är mest avgörande, sade Ulrik Simonsson.

För många företag är kontakten med Arbetsförmedlingen av största vikt för att kunna ta konkreta steg i att rekrytera nyanlända. Arbetsförmedlingens Grafeuille Soledad levererade dagsfärska siffror på vilken kompetens som finns tillgänglig:

– Många av de nyanlända har den kompetensen som efterfrågas på arbetsmarknaden. Jag var inne i morse och tittade, då fanns det 367 nyanlända elektroingenjörer inskrivna hos oss, berättade hon och tryckte på att Arbetsförmedlingen konkret kan hjälpa till när företag vill ordna med praktikplatser för nyanlända.

För Vattenfall är perspektivet givet, mångfald ger en bättre och mer spännande arbetsplats som påverkar företagets resultat positivt.

– Det handlar inte så mycket om kompetensförsörjning som att vi vill vara ett bättre företag. Vi vill ha mångfald och det gäller att jobba med att vara ett inkluderande företag. Därmed gör vi bättre affärer, för det är det som det handlar om, sade Vattenfalls Dag Svensson.

Eons perspektiv på frågan är lika givet. De jobbar också metodiskt och har en väl utarbetad strategi.

– Det väcker stor stolthet på insidan av företaget och det väcker otroligt stor nyfikenhet från utsidan för man vill veta hur vi har gjort, sade Eons Liselotte Andersson och avslutade med att citera en känd före detta brittisk premiärminister.

– Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något i den här frågan.

Den tråden fångade Sollentuna Energis vd Monika Söderlund Andreasson upp i den avslutande paneldebatten. Sollentuna är ett mindre företag som har rekryterat nyanlända och gav Vattenfall en passning för att det inte är tillräckligt att de är med i 100-klubben, som innebär att de inom tre år ska rekrytera 100 nyanlända. Det är ett för lågt ställt mål för ett så stort företag, menade hon och sade med glimten i ögat:

– Jag tycker det är lite dåligt med bara 100.

– Jag håller med, det borde vara fler på tre år, svarade Dag Svensson.

Här kan du i efterhand titta på seminariet.