Välkommen till Energiföretagen Sverige!

Energiföretagen Sverige är en ny branschorganisation, bildad av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Vi samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar energi. Våra medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhälle.

Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

På den här nya webbplatsen, www.energiforetagen.se, hittar du information om oss och vad vi står för, liksom nyheter, pressmeddelanden och remissvar. Fakta och specifika nyheter om de olika energislagen hittar du fortfarande på våra tidigare webbplatser, i väntan på en ny, komplett webbplats.

Läs mer om el på www.svenskenergi.se.

Läs mer om fjärrvärme på www.svenskfjarrvarme.se.