Vi ses 12-13 maj!

Energiföretagen Sveriges nyvalda styrelse visar upp sig i samband med det första styrelsemötet, som hölls 20 april. På agendan stod bland annat att spika handlingarna till ordinarie stämma, som hålls den 12 maj på nybyggda Scandic Contintental Hotel mitt för Centralstationen på Vasagatan i Stockholm.

Styrelsen hoppas på god uppslutning från medlemskretsen på stämman och anslutande konferens – Energi 2016. I synnerhet som att branschens kommande vision blir föremål för workshop – och därmed möjlighet att påverka. Länk till program och anmälan hittar du här. En konferens i nya former!

Energiföretagen Sveriges styrelse
Mellersta raden från vänster: Kristina Säfsten, Anneli Sjömark, Kjell Jansson, Göran Andersson, Ann-Karin Blomdahl och Anders Egelrud.
Övre raden från vänster: Lotta Brändström, Torbjörn Wahlborg, Hans Kreisel, Gösta Gustavsson och Håkan Feuk.
Saknas på bilden gör Anders Östlund.