Branschen samlas på Fjärrvärmemässan 27-29 september

För den fjärrvärmeintresserade är det i Jönköping det händer under hösten. Då hålls Fjärrvärmemässan på Elmia i Jönköping, den 27-29 september. Liksom förra gången hålls den tillsammans med VA-mässan och Avfall & Återvinning med temat ”Mötesplatsen för det hållbara samhället”.

Banner Svensk Fjärrvärme
Nu är det en månad kvar tills Energiföretagen Sverige för tredje gången bjuder in till Fjärrvärmemässan i samarbete med Elmia i Jönköping. På plats i Jönköping finns ett sextiotal utställare som presenterar sina nyheter för studenter, forskare och besökare från fjärrvärmesektorn.

Energiföretagen Sverige har en egen monter där mässbesökarna välkomnas in på fika och samtal. I montern finns även några designade fjärrvärmecentraler att titta närmare på. De har tagits fram i ett samarbete mellan Umeå Energi och Designhögskolan i Umeå, som omprövat och utmanat de etablerade idéerna kring en fjärrvärmecentrals funktion och form.

– För mig blir det första gången på Fjärrvärmemässan, så jag ser verkligen fram emot att vara där. Vi på Energiföretagen Sverige hoppas på intressanta samtal med både medlemsföretag och leverantörer till branschen. Det blir också spännande att se vad som rör sig i de två närliggande branscherna, VA och avfall, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Under mässdagarna finns också seminarier och föreläsningar.

  • Pernilla Winnhed medverkar vid mässinvigningen på Stora scenen, Hall A, kl 10.00 den 27 september.
  • På eftermiddagen kl 14 är hon tillbaka där och berättar mer om den nya branschföreningen, fjärrvärmens roll i energisystemet och energibranschens vision; ”Hållbar energi för alla, alltid”.
  • Tisdagen den 27 september kl 13.30-13.55 medverkar Raziyeh Khodayari från Energiföretagen Sverige tillsmmans med Jakob Sahlén från Avfall Sverige i seminariet Avfall som bränsle för el och fjärrvärme – är det riktigt klokt? på Stora scenen, Hall A.
  • Onsdagen den 28 september, kl 14.00-14.55 intervjuar Ann-Sofie Borglund, chefredaktör för Fjärrvärmetidningen, Helena Sellerholm från Energiforsk, under rubriken Forskning stärker fjärrvärmens konkurrenskraft    

I Energiföretagen Sveriges monter blir det också föreläsningar:

  • Tisdagen den 27 september kan besökarna höra föredrag om systemeffektivisering, aktuellt i politiken och om Fjärrsynsprojektet ”Att använda fjärrvärme i industriprocesser”.
  • Onsdagen den 28 september blir det bland annat fokus på tillgångsförvaltning och Prisdialogen.

Boka biljett och läs mer om Fjärrvärmemässan, utställarna och scenprogrammet på www.elmia.se/fjarrvarmemassan