EU:s nya klimatpolitiska förslag: Inte tuffare än vad miljömålsberedningen föreslår

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU-kommissionens nya klimatpolitiska förslag, som nyligen kom, ger Sverige och Luxemburg de tuffaste klimatmålen. Cecilia Kellberg, ansvarig för miljö- och klimatfrågor i Energiföretagen Sverige, konstaterar dock att det etappmål för svenska växthusgasutsläpp – som miljömålsberedningen nyligen föreslagit för den icke handlande sektorn – går längre än EU:s förslag.

Den 20 juli presenterade EU-kommissionen sitt sommarpaket som innehåller tre klimatpolitiska förslag. Det övergripande förslaget rör bördefördelning mellan EU:s medlemsstater av EU:s klimatmål för den icke-handlande sektorn på -30 procent mellan 2005 och 2030. Enligt förslaget ska Sverige och Luxemburg minska sina utsläpp med 40 procent under den perioden. Fördelningen av mål baseras till största del på respektive lands BNP per capita.

Bulgarien som fått det minst ambitiösa klimatmålet ska ha oförändrade utsläpp mellan 2005 och 2030 enligt förslaget.

För att klara de föreslagna klimatmålen får medlemsstaterna använda vissa flexibilitetsmekanismer. Det är t.ex. tillåtet för medlemsstaterna att i viss utsträckning använda utsläppsrätter från den handlande sektorn för att klara målen i den icke-handlande sektorn. Cecilia Kellberg:

– Det är Sverige och åtta ytterligare länder som ges denna möjlighet. Sammanlagt kan dessa länder max använda 100 miljoner utsläppsrätter under perioden 2021-2030 för att klara sina mål i den icke-handlande sektorn. Detta kommer givetvis att påverka utsläppshandelssystemet i någon utsträckning – men påverkan bedöms av EU-kommissionen bli begränsad.

I förslaget från EU-kommissionen ges också länderna möjlighet att använda upptag av koldioxid i skog och mark för att klara sina mål i den icke-handlande sektorn. Möjligheten begränsas dock till 280 miljoner ton CO2-ekvivalenter för perioden 2021-2030 totalt sett.

Sommarpaketet innehåller också ett meddelande om vägen till klimatsnål rörlighet som fokuserar på att minska utsläpp från transporter. Meddelandet innehåller inga skarpa förslag utan pekar snarare på förslag som EU-kommissionen avser att lägga fram framöver. Det gäller exempelvis översyn av utsläppsnormer för personbilar och lätta lastbilar, standardisering och driftkompatibilitet för elektromobilitet, infrastrukturåtgärder med mera.

Läs mer här: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016072001_en.htm