Jättetermos ökar fjärrvärmens hållbarhet i Finspång

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Med sina 46 meter är ackumulatortanken, som invigs idag, Finspångs högsta landmärke. Dessutom ett landmärke som markerar en miljöförbättring. Och för Finspångs Tekniska verk ett steg närmare sitt miljömål – fossilfri värmeproduktion 2020.

En ackumulatortank kan liknas vid en jättetermos och dess uppgift är att lagra värmeenergi i form av hett fjärrvärmevatten. Den är alltså ett slags energilager som gör att man kan jämna ut variationerna i efterfrågan på värme och därmed produktionen av fjärrvärme.

I Finspång kommer fjärrvärmen i första hand från pannor som eldas med avfall från industrier eller hushåll, rester från skogsbruk eller spillvärme från SSAB. Allt sådant som annars skulle ha gått till spillo med andra ord. När det är som kallast kan man dock behöva köra en spetslastpanna som eldas med olja. Det är här ackumulatortanken kommer in i bilden. För om man utnyttjar hetvattnet i tanken kan man slippa köra igång oljepannan.

– Den nya anläggningen innebär att Finspångs Tekniska Verk kan minska utsläppen av fossil koldioxid från spetslastproduktionen och ta ett rejält steg närmare miljömålet; att ha en fossiloljefri värmeproduktion, Enligt Paul Barath, vd för Finspångs Tekniska verk, FTV.

För Norrköpings tidningar berättar Paul Barath att en annan fördel är att man blir mindre känslig för driftsstörningar.

– Om precis hela produktionen ligger nere och det är 20 grader kallt ute så räcker innehållet i tanken i cirka fyra timmar. Men sådana avbrott har vi i princip aldrig, när vi har en driftstörning så handlar det nästan alltid om att en panna står still och då har vi 24 timmar på oss innan vi behöver använda oljepannan.

Ackumulatortanken är redan i drift men det är först när den verkliga uppvärmningssäsongen kommer igång som man kan testa den i skarpt läge.

Ackumulatortankar finns på många orter i Sverige och det byggs ständigt fler. I Ystad bygger Ystad Energi en 65 meter hög ”jättetermos” som de kallar den, som dessutom kommer att förses med solceller som kan alstra energi. I Älmhult driftsatte Eon en ackumulatortank i våras.

Fakta Finspångs Ackumulatortanksprojekt:

  • projektkostnad ca 28 Mkr
  • idrifttagning i juni 2016
  • volym ackumulatortank 6 000 m³
  • höjd 46 meter
  • diameter 13 meter