Storm- och istyngt år – men ändå 99,98 procents leveranssäkerhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Trots en handfull stormar – och därtill besvär i Norrland med istyngda ledningar – blev leveranssäkerheten i den svenska eldistributionen under det gångna året 99,98 procent. Det är likvärdigt med året före. Detta framgår av årets rapportering till Energiföretagen Sverige. Matz Tapper, ansvarig för statistiken, säger: ”Med tanke på vädrets ogynnsamma makter, är det ett gott resultat och visar på den gynnsamma effekten av senare års förstärkningar”.

Eldistributörerna har sedan millennieskiftet investerat ungefär 50 miljarder kronor i att förstärka distributionssystemet – oftast genom att markförlägga kablarna. Detta har givit ett mycket bra resultat, säger Tapper:

– Gångna årets stormar har i några fall givit kanske 60.000 strömlösa kunder under en kort period. Motsvarande oväder hade tidigare troligen givit det tiodubbla. Elkunderna har således all anledning att vara nöjda med branschens insatser.

Utan el i två timmar
Att kunna nå 100 procent anses vara en teoretisk, ekonomisk och praktisk omöjlighet. Värdena för år 2015 innebär att den genomsnittliga elkunden saknade el under drygt två timmar. Det är ett genomsnitt för landets samtliga 5,4 miljoner elkunder.

Stormåret 2015 inleddes i januari med Egon, som drabbade framför allt Sydsverige. Nästa omgång stormoväder kom först i november. Då hette stormarna Gorm, Freja och Helga. Då drabbades Syd- och Mellansverige. Norrland drabbades dock av isbelagda ledningar under hösten och vintern. Stora områden – som motsvarar Götaland i yta – slogs ut under en lång period. Tapper igen:

Matz Tapper

– Där pågick uppbyggnadsarbetena under ett par veckors tid. Geografin, mörkret och vädret ledde till att fältpersonalen fick arbeta under svåra förhållanden. I många fall tvangs man ”piska” ledningarna manuellt för att få bort isen från ledningarna.

Detaljer från statistiken visar att allt fler avbrott beror på någon form av åverkan – särskilt skador från grävning. Skälen till detta blir föremål för ytterligare analys. Tapper säger:

– Ledningskollen, som drivs av Post- och Telestyrelsen och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät, lanserades för ett antal år sedan just för att eliminera risken för skador vid grävning. Uppenbarligen finns det mer att göra för att sprida kännedom om nyttan med Ledningskollen.

Elnätsföretagen har betalat ut avbrottsersättning till uppskattningsvis drygt 200.000 kunder. Det är kunder som haft minst tolv timmars avbrott.