Ulrica Nordemar i viktig branschroll: ”Hur får vi in välutbildade nyanlända?”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Hur kan energibranschen omhänderta de många nyanlända som har energiutbildning med sig till Sverige? Det är en huvudfråga för Ulrica Nordemar, Energiföretagen Sverige, som arbetar med just de här frågorna under hösten med statlig finansiering i botten. Hon säger: ”Branschens stora rekryteringsbehov skulle kunna lindras om vi hittade vägar att rekrytera nyanlända med rätt kompetens. Min roll blir att vara länken mellan statsmakterna och energiföretagen – framför allt för de mindre och medelstora medlemsföretagen”.

Ulrica Nordemar, utlånad under hösten från Vattenfalls HR-avdelning, har antagit utmaningen att arbeta offensivt med frågan – till nytta och glädje för alla. Projektet har möjliggjorts av statliga pengar – en miljon kronor under resten av året – efter en trepartsöverenskommelse mellan Energiföretagens Arbetsgivareförbund, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter: SEKO, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Elektrikerna och Ledarna.

Att energibranschen behöver 2.600 ingenjörer och tekniker under innevarande treårsperiod (2015-2017) är en ekvation som inte kan lösas via utbildningssystemet. Teknikutvecklingen och den pågående energiomställningen är en anledning till det stora rekryteringsbehovet. Nordemar säger:

– Den förstudie, som gjorts via Ungdomsbarometern i fjol, visar att ett framgångsrikt rekryteringsarbete av välutbildade nyanlända kan vara en lämplig åtgärd för att hantera företagens rekryteringsbehov. Branschens kompetensbehov är en miljardfråga!

 

Väcka, inspirera och stötta
Ulrica Nordemar började med projektarbetet strax före sommaren, och är full av entusiasm inför höstens fortsatta utmaning. De största medlemsföretagen arbetar med frågorna med egna resurser. Ulricas roll blir att väcka, inspirera och stötta framför allt de mindre och medelstora företagen – den absoluta majoriteten bland cirka 400 energiföretag på både el- och värmeområdet. Ulrica igen:

– Här finns rimligen en stor potential om vi kan få mindre aktörer att markera ett intresse för att våga erbjuda nyanlända praktik. Det är ett strategiskt viktigt första steg.

Under hösten i år kommer frågorna gällande välutbildade nyanlända att drivas via branschrekryteringsrådet och de regionala nätverken i branschen. Ulrica ser fram emot en kommande positiv dialog direkt med engagerade medlemsföretag. Hon kommer att dyka upp i en rad olika sammanhang – inte minst regionalt.

Ulrica avslutar:

– Många välutbildade nyanlända är en spännande resurs. Det handlar om att få medlemsföretagen att våga och jag står till förfogande för de som vill gå vidare. Och på sikt hoppas jag att vi kan visa upp en räcka goda exempel. Även på det här området vore det trevligt om energibranschen gick i bräschen!

Här når du Ulrica Nordemar via epost.