Vattenkraften har begränsats – näst lägsta tillrinningen på 55 år!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Sämre vårflod och mindre nederbörd under sommaren har resulterat i en omsvängning – och rejäl dämpning – av vattenkraftsproduktionen. Tillrinningen har över sommaren varit den näst lägsta på 55 år!

Mycket har skrivits om låga grundvattennivåer och mindre om ytvattnet. Sedan vårfloden startade vecka 17 i år så har tillrinningsenergin varit 9 TWh lägre än medelvärdet för perioden 1960-2015. Det är den näst lägsta noteringen för samma period. Den lägsta noteringen var under år 2006 med 10 TWh mindre än medel. Detta kan jämföras med föregående år då tillrinningarna var 18 TWh mer än i år.

Denna skillnad är mer än hela årsproduktionen för vindkraften eller halva den danska årliga elanvändningen.

Den låga tillrinningen har lett till betydligt lägre fyllnadsgrad i magasinen, 15 procent lägre än medel för perioden 1960-2014. Jämfört med föregående år så är skillnaden 24 procent. Omräknat till energi så är det 8 TWh mindre än år 2015. Om året har varit torrare än vanligt så var föregående år desto blötare.

Augusti 2016 fyllnadsgrad

De naturliga variationerna för tillrinningarna kan vara stora och förutsättningarna för kraftbalansen kan snabbt ändra sig.

På grund av de låga tillrinningarna har även vattenkraftsproduktionen blivit betydligt lägre i siffror; 7 TWh jämfört med föregående period. De senaste veckorna har produktionen varit hälften jämfört med föregående år.

Augusti 2016 vattenkraftproduktion

Mycket kan dock hända under hösten och rikligare nederbörd kan återställa nuvarande situation till mer normala förhållanden.