Energiforsk förklarar och förenklar om fjärde generationens kärnkraft

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Fjärde generationens kärnkraft diskuteras numera i olika sammanhang, inte enbart bland forskare och ingenjörer utan också av politiker, journalister och mer i allmänhet. Energiforsk har gett ut en rapport och en kortfattad skrift som svarar på några av de vanligaste frågorna om fjärde generationens kärnkraft.

Energiforsk – energibranschens forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning – har gett ut förenklad information om fjärde generationens kärnkraft. Frågor som besvaras är: Vad kan tekniken göra? Vilken roll kan den tänkas få? När kan den finnas på plats?

Energiforsk presenterar generation IV i en rapport och i en kortfattad sammanfattning som finns både på svenska och på engelska. Syftet är att beskriva var tekniken står i dag och hur den kan komma in i framtidens energisystem.

Forskning kring fjärde generationens kärnkraft har pågått sedan 1950-talet och det mesta av tekniken har testats i stor skala. Det som återstår är att kunna visa att systemet som helhet fungerar, skriver Energiforsk.

Bränsle finns redan för tusentals års drift

Bland de stora möjligheterna med generation IV nämns avfallet från det bränsle som används i dag, som kan återanvändas som bränsle. Det räcker för att driva de nya reaktorerna i tusentals år innan nytt uran behöver brytas. Det betyder att utan långlivade restämnen kan lagringstiden för kärnavfall sänkas betydligt från dagens hundra tusen år.

Bland utmaningarna nämner Energiforsk att fjärde generationens reaktorer måste samexistera med dagens lättvattenreaktorer till en början.

Läs mer och ladda ned skrifterna på Energiforsks webbplats