Fossilfria transporter – hur går vi från snack till verkstad?

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 18 januari 2017 anordnar Energiföretagen Sverige ett lunchseminarium om fossilfria transporter tillsammans med 2030-sekretariatet: ”Fossilfria transporter – hur går vi från snack till verkstad?” Det är ett första steg mot ett ökat fokus på transportfrågor, där Energiföretagens medlemmar har en stor roll att spela som leverantörer av fossilfria bränslen – både biogas och el.

År 2030 ska Sveriges transporter vara oberoende av fossila bränslen. Det slog regeringen fast redan år 2008. Idag står inrikes transporter för en tredjedel av Sverige utsläpp av växthusgaser. Att jämföra med till exempel hela el- och värmeproduktionen, som står för en dryg tiondel. Att sträva mot fossilfria transporter är alltså en nyckelåtgärd om Sverige ska minska utsläppen och nå våra klimatmål.

Nu är det bara tretton år kvar till år 2030. 2017 är året då det måste börja hända saker på riktigt. Dags för verkstad alltså. Men hur? Vad krävs från politiskt håll? Vad gör bilindustrin? Vad kan energisektorn bidra med? Hur tänker de som faktiskt kör och köper bilar? Framför allt – hur kan vi samverka för att nå resultat?

Medverkande:                  

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och Mattias Goldmann, vd Fores inleder

Karolina Skog, miljöminister (MP)

Urban Wästljung, Senior Adviser, forskningsansvarig hållbara transporter, Scania

Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi, Umeå universitet

Tid:                     18 januari 2017 klockan 12.00 – 13.30
Plats:                  Folkets Hus, Stockholm

Vi börjar med att bjuda på en lättare lunch kl 12.00 och seminariet startar kl 12.30.
Anmäl dig här.

 
Nyfiken på IEA:s syn på utsikterna för förnybar energi de närmaste fem åren?
I anslutning till vårt seminarium arrangerar Energiforsk tillsammans med IEA ett seminarium där den senaste marknadsprognosen för förnybar energi presenteras. ”Förnybar energi efter Trump och vinterpaketet” startar klockan 11.00. Anmäl dig på Energiforsk webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Eva Rydegran

Eva Rydegran

Pressansvarig
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 23
Mobil: 073-404 45 11
E-post: eva.rydegran@energiforetagen.se