Rekordmånga möten under 2016

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Någon sa nyligen att ”ju mer vi lever våra liv online, desto mer behöver vi träffas”. Deltagarantalet på Energiföretagen Sveriges alla nätverksträffar, regionmöten, kurser och konferenser tyder på att det verkligen är så. Under 2016 har vi träffat drygt 8 000 av dem som arbetar i något av våra 400 medlemsföretag.

Foto: Jon Alexandersson

Årskonferensen Energi 2016 hade rekordmånga deltagare, 255 personer kom till Stockholm i maj. Även Kommunikationsdagarna, EBR HMS-dagen, Distributionsdagarna, Kundservicedagarna, Vattenkraftdagen, Redovisnings- och skattedagarna samt Elnätsdagarna, samlade fler deltagare än tidigare år. Årets sista konferens, EBR Beredarträff var också välbesökt.

– Det gläder oss att så många vill och har möjlighet att ta del av våra stora kurs- och konferensutbud, säger Kristian Öhrn, chef för Kompetenscentrum.

– En ständig kompetensutveckling är livsviktig i vår bransch, som hela tiden utvecklas och där det praktiska arbetet utan kompromisser behöver utfärdas på ett säkert sätt. Efterfrågan på medarbetare som är utbildade i krishantering är stor och här har vi ett gediget kursutbud med flera repetitionsutbildningar, säger Kristian.

Årligen erbjuder Energiföretagen ungefär 150 EBR-relaterade utbildningar och 2016 är inget undantag. EBR står för ElByggnadsRationalisering, som är branschstandarderna för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige och kompetens inom området. Bland höjdpunkterna på utbildningssidan inom EBR finns de 26 personer som certifierats till beredare, vilket är en av branschen mest efterfrågade och svårrekryterade yrkesgrupper.

Bland Energiföretagens webbkurser är de inom elsäkerhet, ESA, väldigt efterfrågade. Drygt 100 personer var med på webbinariet som presenterade resultatet av det nationella stickprovet 2016.

– Vi undersöker möjligheten att erbjuda fler kurser via webben. Det ger våra medlemmar och andra intresserade större flexibilitet och effektivitet i arbetet med att kompetensutveckla sina medarbetare. Redan nu kan jag berätta att vi under 2017 kommer att lansera vår nya webbkurs ‘ESA-fackkunnig’, avslutar Kristian Öhrn.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se