Samverkan för hållbar stadsutveckling i Alingsås

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Kompetensförsörjning och teknikneutrala spelregler är viktiga frågor för Energiföretagen Sveriges medlemsföretag. Det står klart när vd Pernilla Winnhed har kommit halvvägs i sin turné bland landets medlemmar. Den 15 december var hon i Alingsås och träffade medlemmar i Västsverige, men fick också möjligheten att besöka Brogården med lägenheter som är renoverade enligt passivhusstandard.

– 40 möten är inbokade runt om landet och genom att träffa medlemmar på deras hemmaplan får jag lyssna på vad de har för förväntningar på den nya branschföreningen och vilka aktuella frågor de har i sin vardag. Detta sammanställer vi noga och kommer att arbeta vidare med på vårt kansli, säger Pernilla Winnhed. Efter 20 möten är det framförallt tre områden som medlemmarna lyfter fram – kompetensförsörjning, teknikneutrala spelregler samt förtroendefrågan. – På samtliga möten har kompetensförsörjning tagits upp. Många av våra medlemsföretag har svårigheter att rekrytera. Det handlar främst om tekniker, men även ny kompetens inom digitalisering, hållbarhet och affärsmodeller, säger Pernilla Winnhed. På plats i Alingsås var Pernilla även i stadsdelen Brogården med en rad flerbostadshus byggda under åren 1971–1973. Lägenheterna i dessa fastigheter hade tidigare flera brister sett ur energisynpunkt. Genom en omfattande renovering är idag fastigheterna så energisnåla att de räknas som passivhus. Bakom renoveringen står det kommunala bolaget Alingsåshem, som genomförde arbetet genom partnering med Skanska. Men även Alingsås Energi har varit delaktigt. – Ombyggnaden innebar bland annat att uppvärmningsbehovet minskade med 80 procent, vilket givetvis är kännbart för energibolaget som levererar fjärrvärmen hit. Men tack vare att vi deltagit från början av omvandlingen av Brogården har vi fått en rad nya kunder och nya affärer, säger Jan Olofzon, vd på Alingsås Energi och styrelseledamot i Energiföretagen Sverige. – Det har gjort att vi kunnat utöka affärerna med stadsnät, satsat på solceller och att vi nu ska bygga infrastruktur i området för bilpooler, där vi ska testa laddstationer. Tappet på fjärrvärme har inneburit att vi kunnat ansluta fler kunder, utan att bygga ut produktionen. Detta visar hur viktigt det är att samarbeta med sina kunder, för det ger nya möjligheter säger Jan Olofzon. Samtidigt ser Jan Olofzon hinder för liknande samarbeten i framtiden, orsakade av otydliga spelregler i branschen. Just nu finns en rad förslag kring styrmedel som är negativa för främst fjärrvärme. Bland annat pågår en utredning av ökad beskattning på förbränning, förslag finns om förändringar i fastighetstaxeringen och energikraven i Boverkets byggregler styr bort från gemensamma värmelösningar, som fjärrvärme. – Hade det funnit så mycket osäkerhet kring styrmedel när Brogården började renoveras hade vi inte vågat ingå i något samarbete och göra dessa satsningar. Vi vill vara en möjliggörare, men det blir betydligt svårare med osäkra spelregler, säger Jan Olofzon. Pernilla Winnhed är väl medveten om de utredningar och förslag som finns kring styrmedel rörande både fjärrvärme och el. – Det behövs en helhetssyn och teknikneutrala spelregler för energibranschen. Det har våra medlemmar påtalat på samtliga möten. I Alingsås ser vi tydligt vad man kan åstadkomma när man sett till en helhet och arbetat tillsammans för hållbara lösningar. Det vill vi i branschen fortsätta göra och då krävs styrmedel som möjliggör detta, avslutar Pernilla Winnhed. Fotot visar från vänster Jan Olofzon, vd Alingsås Energi, Pernilla Winnhed vd Energiföretagen Sverige, Ing-Marie Odegren, vd Alingsåshem och Pär Svensson, projektledare Passivhuscentrum. Foto: Cicci Jonson

– 40 möten är inbokade runt om landet och genom att träffa medlemmar på deras hemmaplan får jag lyssna på vad de har för förväntningar på den nya branschföreningen och vilka aktuella frågor de har i sin vardag. Detta sammanställer vi noga och kommer att arbeta vidare med på vårt kansli, säger Pernilla Winnhed.

Efter 20 möten är det framförallt tre områden som medlemmarna lyfter fram – kompetensförsörjning, teknikneutrala spelregler samt förtroendefrågan.

– På samtliga möten har kompetensförsörjning tagits upp. Många av våra medlemsföretag har svårigheter att rekrytera. Det handlar främst om tekniker, men även ny kompetens inom digitalisering, hållbarhet och affärsmodeller, säger Pernilla Winnhed.

På plats i Alingsås var Pernilla även i stadsdelen Brogården med en rad flerbostadshus byggda under åren 1971–1973. Lägenheterna i dessa fastigheter hade tidigare flera brister sett ur energisynpunkt. Genom en omfattande renovering är idag fastigheterna så energisnåla att de räknas som passivhus. Bakom renoveringen står det kommunala bolaget Alingsåshem, som genomförde arbetet genom partnering med Skanska. Men även Alingsås Energi har varit delaktigt.

– Ombyggnaden innebar bland annat att uppvärmningsbehovet minskade med 80 procent, vilket givetvis är kännbart för energibolaget som levererar fjärrvärmen hit. Men tack vare att vi deltagit från början av omvandlingen av Brogården har vi fått en rad nya kunder och nya affärer, säger Jan Olofzon, vd på Alingsås Energi och styrelseledamot i Energiföretagen Sverige.

– Det har gjort att vi kunnat utöka affärerna med stadsnät, satsat på solceller och att vi nu ska bygga infrastruktur i området för bilpooler, där vi ska testa laddstationer. Tappet på fjärrvärme har inneburit att vi kunnat ansluta fler kunder, utan att bygga ut produktionen. Detta visar hur viktigt det är att samarbeta med sina kunder, för det ger nya möjligheter säger Jan Olofzon.

Samtidigt ser Jan Olofzon hinder för liknande samarbeten i framtiden, orsakade av otydliga spelregler i branschen. Just nu finns en rad förslag kring styrmedel som är negativa för främst fjärrvärme. Bland annat pågår en utredning av ökad beskattning på förbränning, förslag finns om förändringar i fastighetstaxeringen och energikraven i Boverkets byggregler styr bort från gemensamma värmelösningar, som fjärrvärme.

– Hade det funnit så mycket osäkerhet kring styrmedel när Brogården började renoveras hade vi inte vågat ingå i något samarbete och göra dessa satsningar. Vi vill vara en möjliggörare, men det blir betydligt svårare med osäkra spelregler, säger Jan Olofzon.

Pernilla Winnhed är väl medveten om de utredningar och förslag som finns kring styrmedel rörande både fjärrvärme och el.

– Det behövs en helhetssyn och teknikneutrala spelregler för energibranschen. Det har våra medlemmar påtalat på samtliga möten. I Alingsås ser vi tydligt vad man kan åstadkomma när man sett till en helhet och arbetat tillsammans för hållbara lösningar. Det vill vi i branschen fortsätta göra och då krävs styrmedel som möjliggör detta, avslutar Pernilla Winnhed.

 

Fotot visar från vänster Jan Olofzon, vd Alingsås Energi, Pernilla Winnhed vd Energiföretagen Sverige, Ing-Marie Odegren, vd Alingsåshem och Pär Svensson, projektledare Passivhuscentrum (foto: Cicci Jonson).