Energiföretagen på en minut

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Energiföretagen Sverige har tagit fram en presentationsfilm som på endast en minut ska visa vilka vi är, vad vi gör och vad vi vill.

Den 6 april i år enades medlemmarna i de båda föreningarna, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme, om att bilda en ny förening med hela energisystemet som grund. Det blev Energiföretagen Sverige.

Nu har två månader gått och arbetet med att lansera den nya föreningen är i full gång. Denna film är en del i den lanseringsplanen.

En vision som stakar ut vägen för det framtida arbetet är också antagen: Hållbar energi för alla, alltid.