Energiföretagen vill driva på utbyggnaden av laddinfrastruktur

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige vill undanröja onödiga administrativa hinder för utvecklingen av marknaden för laddstationer och har därför skickat ett brev till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan med en hemställan om att lag om elcertifikat (2011:1200) ändras så att en aktör som endast levererar el via laddningsstationer inte är kvotpliktig.

Energiföretagens medlemmar är i varierande grad involverade i laddstationsmarknaden. Flera regelverk har visat sig vara problematiska för den mångfald av affärsmodeller och aktörer som finns på marknaden. Lagen om elcertifikat är ett exempel på ett regelverk som medför onödiga administrativa hinder för en effektiv utveckling av marknaden för laddstationer.

Läs brevet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se