Regeringen ökar engagemanget för ett fossilfritt Sverige

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen vill öka engagemanget i det svenska samhället för att nå det fossilfria välfärdssamhället. Alla aktörer som är med i initiativet Fossilfritt Sverige har fått ett brev från statsråden Isabella Lövin och Karolina Skog som bland annat berättar att Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson har utsetts till nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Svante Axelsson foto: Naturskyddsföreningen

Ett drygt halvår har nu gått sedan världens länder enades om det historiska klimatavtalet i Paris, som säger att alla länder ska öka sina ansträngningar och ambitioner för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Regeringen har nu påbörjat arbetet med att genomföra åtagandena från Paris där en viktig grund för arbetet är Miljömålsberedningens båda betänkanden.

Responsen på regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har varit stor. Initiativet samlar idag över 170 aktörer från näringslivet, kommuner, regioner och organisationer. Regeringen vill nu ge ökad kraft åt initiativet genom att tillsätta en nationell samordnare, Svante Axelsson (ovan), som ska stödja regeringen i att stärka och fördjupa arbetet med initiativet. Han börjar sitt arbete den 1 september. Beslutet att tillsätta en samordnare presenterades idag (8 juli) vid en pressträff i Almedalen.

Energiföretagen Sverige är med i initiativet, genom att både Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme gick med i Fossilfritt Sverige innan de båda föreningarna bildade Energiföretagen Sverige.

Brev Fossilfritt Sverige

Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige