Skilda förutsättningar när kommuner ska bli hållbara

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

På måndagen under Almedalsveckan arrangerade Energiföretagen seminariet Hållbar stad – olika förutsättningar, tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten. Det visade sig vara en väl vald rubrik, som överensstämde väl med verkligheten.

Branschorganisationernas vd:ar, från vänster Anna Linusson – Svenskt Vatten, Weine Wiqvist – Avfall Sverige, Pernilla Winnhed – Energiföretagen Sverige och Maria Malmkvist – Energigas Sverige. Foto: Annika Johannesson

Det välbesökta seminariet handlade om olika kommuners skilda förutsättningar för att bygga hållbara städer. Det finns höga förväntningar från kommuninvånarna och krav att följa, både nationellt och från EU.

Moderator för seminariet var Catharina Elmsäter-Svärd, tidigare moderat infrastrukturminister och med förflutet även i kommun- och landstingspolitiken. Hon berättade att när hon satt i kommunfullmäktige tog ”taxebeslutet”, om kommunens avgifter för VA, avfallshantering och fjärrvärme inte många minuter, men konstaterade att det kanske det var där debatten borde ha hållits eftersom det är så viktiga frågor för framtiden.

Olika förutsättningar
Panelen bekräftade rubriken för seminariet, nämligen att kommunerna har väldigt olika förutsättningar. Medan Claes Thunblad S, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, lyfte fram beslutet om tunnelbana som en viktig del i att göra den nya Barkarbystaden med 18 000 bostäder hållbar, konstaterade Madelaine Jakobsson, C, kommunstyrelseordförande från Nordmaling, att invånarna där knappast kan räkna med kollektivtrafik. För Nordmaling är kraven desamma som i de växande kommunerna men färre invånare ska dela på kostnaderna för infrastrukturen.

– Utan statliga bidrag är det väldigt svårt att bygga nytt, kostnaderna kan bli väldigt höga, sa Madelaine Jakobsson.

När Järfälla kommun bygger Barkarbystaden har de alla möjligheter att bygga hållbart, menade Claes Thunblad, utmaningen är att binda ihop de olika systemen på ett bra sätt. Han lyfte fram avfallsfrågan som en viktig del:

– Gör det enkelt att återvinna. Inför kommunalt insamlingsansvar så att vi får hela kedjan.

Vatten viktig fråga på Gotland
På Gotland är vattenfrågan viktigast, enligt Isabel Enström, regionråd och miljöpartist.

– Vattnet ska inte bara räcka under Almedalsveckan, utan även kommande Almedalsveckor – och resten av året. Frågan är hur jag som politiker kan ta ansvar för att alla invånare får rent vatten, fortsatte hon.

Isabel Enström berättade att Gotland bland satsar på avsaltningsanläggningar för att klara vattenförsörjningen. En har just tagits i bruk, en är på gång att byggas och en är på planeringsstadiet men Isabel menade att det inte är hela lösningen. Klimatförändringarna gör att det krävs ytterligare åtgärder för att klara både mer torka och skyfall.

– Jag ser en kunskapslucka hos medborgare och företag om vilket uppdrag vi har i kommunerna. Vi behöver förstå varandra bättre och samarbeta mer. Vi ska inte ha krav och piskor, utan samverka för att hitta hur vi kan bygga bra så att människor vill flytta till Gotland, sa Isabel Enström.

Växjö satte tydligt mål
I början av 1990-talet bestämde sig politikerna i Växjö kommun för att Växjö skulle bli världens första fossilfria stad. Klimatfrågorna har alltid varit viktiga. Nu försöker kommunen inspirera boende i lågenergihus att använda fjärrvärme till tvätt- och diskmaskiner och hälften av alla hus som byggs ska vara trähus.

– Vi har fått många utmärkelser och vi är den enda kommunen i världen där alla politiker har varit överens om alla klimat- och miljöfrågor, sedan vi bestämde oss för att sätta klimatet främst 1991, sa Bo Frank, M, som är kommunstyrelseordförande i Växjö.

Samtliga paneldeltagare pekade på att det krävs samarbete för att lyckas. Mellan politiker, mellan politiker och företag och mellan kommuner/regioner och staten.

– Kanske det inte borde vara kommunen som har ansvaret, det är svårt med de knappa resurser vi har. Hos oss har vi en person, som är ansvarig för både gator, VA, belysning, och en del annat. Han har alla områdena, berättade Madelaine Jakobsson.

– Det ser så olika ut och det har varit intressant att få höra olika perspektiv här – och även att få bidra med den mindre kommunens perspektiv.