Vilka prioriteringar krävs för att framtidens elförsörjning ska fungera?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EFA, IKEM, Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin, Teknikföretagen och Energiföretagen Sverige anordnade – inom ramen för Industrin tar matchen – ett välbesökt seminarium på måndagen i Almedalen. Seminariet var kombinerat med ett mingel där fyra lag bestående av politiker och näringsliv fick uppgiften att bygga sina alternativa elsystem.

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna och Åke Svensson, vd för Teknikföretagen hälsade välkomna och sade att de såg med spänning fram emot de fyra lagens tankar om framtidens elsystem – eftersom just elförsörjningen är av största vikt för den svenska basindustrins konkurrenskraft.

Laguppställning

Moderaterna: Johan Hultberg, riksdagsledamot och Louise Meijer, vice förbundsordförande, MUF

Socialdemokraterna: riksdagsledamöterna Maria Strömkvist och Emilia Töyrä

Basindustrin: Carl-Michael Raihle, ordförande SKGS och vd Ovako tillsammans med Hans Holmström, vd Siemens Industrial Turbomachinery AB

Elproducenterna: Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och Per Nordlund, Regulatory Affairs Statkraft

Lagen fick varsin spelplan bestående av energitrilemmat: klimat/miljö, ekonomi och leveranssäkerhet – och ett antal byggstenar i olika färg beroende på vilket hörn i trilemmat de representerade. Lagen fick välja tre byggstenar per hörn och en ”joker” – en fjärde byggsten som de fick lägga på det hörn de bedömde som viktigast. Under ”byggtiden” fick publiken mingla mellan lagen (nedan).
Tävling mingel Almedalen

Moderaterna: Johan Hultkvist och Louise Meijer pratar igenom sina valmöjligheter.
Tävling, Moderaterna

Socialdemokraterna: Maria Strömkvist och Emilia Töyrä berättar om sina val för Åke Svensson, Teknikföretagen.
socialdemokraterna:%20Maria%20Str%C3%B6mkvist%20och%20Emilia%20T%C3%B6yr%C3%A4%20ber%C3%A4ttar%20om%20sina%20val%20f%C3%B6r%20%C3%85ke%20Svensson,%20Teknikf%C3%B6retagen.

Basindustrin: Hans Holmström och Carl-Michael Raihle diskuterar vilka byggstenar de ska välja, Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret (i mitten) lyssnar på deras argument.
Hans Holmström och Carl-Michael Raihle diskuterar vilka byggstenar de ska välja, Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret (i mitten) lyssnar på deras argument.

Elproducenterna: Pernilla Winnhed och Per Nordlund väljer byggstenar, Åke Persson och Bo-Erik Pers tittar intresserat på.
Pernilla Winnhed och Per Nordlund väljer byggstenar, Åke Persson och Bo-Erik Pers tittar intresserat på.

Efter att bygget var klart fick lagen presentera sina val – hög leveranssäkerhet, värna klimat / miljö och ”lagom” elpris var aspekter alla lag förde fram.

Publiken fick också vara med och rösta på det elsystem de ansåg var bäst (bild mentometer) – vinnare blev lag Elproducenterna!

Till sist presenterade tre medieröster sina intryck från seminariet genom att göra varsin löpsedel:
Tävling, Susanna Balstcheffsky, MagnusStattin, Beatrice RindevallPå bild: Susanna Baltschefssky, Ny Teknik, Magnus Stattin, Energimarknaden och Beatrice Rindevall, Supermiljöbloggen

 

Text: Inger Abrahamson, Foto: Daniel Löfstedt