Energibranschen allt viktigare för Sverige – men långt ifrån jämställd

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

En ny unik rapport presenterades på måndagen av Energimyndigheten, Energiföretagen och Vinnova i samarbete med Energy Competence Center. Rapporten behandlar framför allt två huvudfrågor; att definiera energibranschen samt en fördjupning i hur populationen ser ut.

Rapporten baseras på 1 064 företag med sammanlagt 68 474 medarbetare och visar att antalet anställda ökar med 14 procent under analysperioden 2007 – 2014, i en tid som varit färgad av ekonomisk osäkerhet. Det är tidigare känt att branschen är långt ifrån jämställd – men det frapperande med rapporten är att inget händer i frågan om att få in fler kvinnor i energisektorn. Andelen kvinnor kvarstår på 23 procent under åren 2007 – 2013 och sektorn anställer färre unga kvinnor (under 30 år) under sjuårsperioden.

– Rapporten ger viktig kunskap till fortsatta och nya satsningar för att öka ungas kännedom om energibranschen. Den är viktig inte minst för att attrahera unga tjejer och killar att söka sig till energiutbildningar och till branschen i stort, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

– Den här analysen motiverar oss som jobbar med branschens kompetensförsörjning ännu tydligare att nå unga i allmänhet och tjejer i synnerhet med att energisektorn är en växande och klimatförbättrande bransch, säger Björn Nordén, ansvarig för satsningen på ”Energi- och teknikföreläsningen”.

Presentationen av rapporten följdes av ett panelsamtal med företrädare för branschen.

En fråga som lyftes under presentationen var vilka konkreta åtgärder som görs för att både öka jämställdheten och attraktiviteten till branschen. Panelen nämnde olika typer av kommunikation i sociala medier som exempel på att synas där de yngre målgrupperna finns.

– Ett tydligt engagemang från bolagens ledningar behövs, och konkreta mål som följs upp, nämner Pernilla Winnhed och ger Qraftsamling som exempel. Qraftsamling är inte bara ett ledarskap- och utvecklingsprogram för de deltagande, utan ställer kravet att deltagarnas företag gör ett åtagande för att förbättra jämställdheten hos just dem.

Publiken gjorde även panelen påmind om den lika icke jämställda geografiska spridningen av arbetsställen i branschen. Man diskuterade vikten av att säkerställa de norra delarna av landet, där det är glest med arbetsställen, med kompetens nu och framöver.

– För att klara av kommande utmaningar så behöver vi bredda kompetenserna inom branschen. Hela utbildningskatalogen behöver finnas hos oss vilket skapar nya möjligheter för människor att hitta en väg in och kanske hjälper det också till att skapa en ny geografisk spridning på arbetsställen, säger Maria Westrin, enhetschef på Energimyndigheten.

– Energibolagen är mycket av motorn i varje lands ekonomi, det är klart att vi vill skapa en bransch där alla känner sig välkomna, avslutade Pernilla Winnhed.

Läs mer och ladda ner rapporten.

För mer information, kontakta: Lisa Hjelm, ansvarig kompetensförsörjningsfrågor, Energiföretagen Sverige, Telefon: 08-677 26 54

Läs om Qraftsamling, Energiföretagens förändrings- och ledarskapsutvecklingsprogram för en attraktiv arbetsgivare.

Samtalet om energibranschens framtid och presentationen av energianalysen fortsätter närmast i Visby, under Almedalsveckan.