Energiföretagen i Almedalen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Almedalsveckan äger rum i Visby den 3-10 juli och Energiföretagen Sverige finns på plats. Energiföretagen ordnar flera seminarier i egen regi eller tillsammans med andra, framför allt under måndagen och onsdagen – men även en kombinerad frukost/träning på tisdag morgon.

– Almedalen känns extra roligt i år, eftersom det är första gången vi är där som den nya branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Min förhoppning är självklart att vi ska synas och höras, men också att vi får tillfälle att lyssna till och föra dialog med politiker och andra som tycker att energifrågan är lika viktig som vi gör, säger Pernilla Winnhed vd på Energiföretagen Sverige.

Måndag 4 juli: Framtid, energiåtervinning och den hållbara staden

Morgondagens energiförsörjning: Framtidspriset!
Dag: 4/7
Tid: 12-13.00
Plats: Strandgatan 35
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Ny Teknik, Energiföretagen Sverige, Swedbank, Teknikföretagen

Välkomna till Framtidsprisets seminarium om morgondagens energiförsörjning. I slutet av seminariet delas Framtidspriset ut för femte året i rad! Läs mer på www.framtidspriset.se. Lunch från 11:30 i samband med Young Innovations Hubs pitchmarathon. #framtidspriset

Hållbar stad – samma utmaningar men olika förutsättningar
Dag:4/7
Tid: 11:00 – 12:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 – Sal B23
Arrangör: Energigas Sverige, Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten

En spännande resa genom Sverige där politiker från stora och små städer och kommuner samtalar om hur arbetet mot en hållbar stad utvecklas. Hur skiljer sig arbetet för en hållbar stad åt mellan den växande staden och den lilla?

Avfall som bränsle för el och fjärrvärme – är det riktigt klokt?
Dag: 4/7
Tid: 15:15 – 16:15
Arrangör: Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige

Avfall som bränsle har blivit allt vanligare och idag ”importeras” även avfall för att energiåtervinnas här. Är det riktigt klokt? På detta seminarium får du ta del av trender, fakta och forskning kring energiåtervinning ur avfall. Du får möta experter från myndigheter, forskningsinstitut och företagen som har den praktiska kunskapen. Seminariet avslutas med reflektioner från medverkande riksdagsledamöter.

Vilka prioriteringar krävs för att framtidens elförsörjning ska fungera?
Dag: 4/7
Tid: 17:00 – 19:00
Arrangör: EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Skogsindustrierna, SweMin, Teknikföretagen och Energiföretagen Sverige
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd (Industriområdet)

Fyra lag – från politik och näringsliv – bygger sina alternativa elsystem framför åskådarnas ögon och ställs inför svåra val.  Seminariet är en del av www.industrintarmatchen.se

Tisdag 5 juli: En bra start på dagen med Energiföretagen

Energifrukost och träningspass med Energiföretagen Sverige (länk saknas)

Energiföretagen Sverige bjuder på en bra start på dagen! Mingla med vår vd och vår styrelseordförande, träna och ät en god frukost i en härlig miljö.

Tid: tisdag 5 juli, 07.00-09.00
Plats: Clemens ruin

Endast för anmälda, anmälan görs till: energifrukostalmedalen@energiforetagen.se

Onsdag 6 juli: Tre seminarier på rad, följda av energipolitisk debatt

Lätt lunch serveras från 12.00 på M/S Sigrid i Visby hamn. Därefter följer tre spännande seminarier i Energiföretagens regi fram till cirka 15.00. Direkt därefter följer samarrangemanget Energispektrum – årets energipolitiska debatt – i Wisby Congress med start 15.30.

Lyser fortfarande lamporna 2025?
Dag: 6/7
Tid: 12.15-13.00
Plats: M/S Sigrid, hamnen

Elmarknaden är i kraftig omvandling. Mer vind och sol betyder osäkrare leveranser. Men vill vi ha samma säkra nivå som idag? Vad får det i så fall kosta?

Kunden, marknaden, tekniken – om energibranschens vision om framtidens energisystem
Dag: 6/7
Tid: 13.15-14.00
Plats: M/S Sigrid, hamnen

Energikommissionen har förhandlat om energiförsörjningen i framtiden. Utmaningarna är många men också lösningarna. För att energisystemet ska fungera krävs en helhetssyn. Energibranschen har en vision om framtidens energisystem som inbegriper kunder, marknaden och tekniken.

Hur stabil är elsektorn som skattebas?
Dag: 6/7
Tid: 14.15-15.00
Plats: M/S Sigrid, hamnen

Staten tar årligen ut ca 40 miljarder från elsektorn i skatt. Är det rimligt och hur stabil är sektorn som skattebas på sikt? Vilken beskattning av elsektorn sker idag och hur skulle beskattningen kunna göras annorlunda? Konsekvenser av beskattning av elproduktion, konsumtion av el m.m. diskuteras.

Energispektrum – energipolitisk debatt
Dag: onsdag 6 juli
Tid: 16.00-17.30, efterföljande mingel, anmälan görs på www.energispektrum.se
Plats: Wisby Strand Congress & Event Donnersgatan 2

Välkommen till årets debatt om aktuella energipolitiska frågor. Medverkar gör riksdagspartiernas energitalespersoner under ledning av moderator Pernilla Ström. Energispektrum är ett samarbete mellan sex branschföreningar och åtta energiföretag.

Torsdag 7 juli: Vattenkraften och den nationella strategin

Två år efter den nationella strategin för miljöåtgärder i vattenkraften. Vad händer?
Dag: torsdag 7 juli
Tid: kl 9-10.00
Plats: Vattenfall Energihuset, hörnet Mellangatan/Volters gränd
Arrangör: Vattenfall i samarbete med Energiföretagen Sverige

En nationell strategi presenterades 2014. Gäller strategin fortfarande? Vad krävs för att komma vidare och vad gör branschen och andra intressenter? Vad har myndigheter och Miljö- och Energidepartementet i kikaren?

Du träffar också Energiföretagen och våra medarbetare här:

Pernilla Winnhed, vd

Vi löser morgondagens kompetensutmaningar idag
Måndag 4 juli, kl. 13.15-14.15
Arrangör: Jobba i Västerås, ECC, Energy Competence Center, Arbetsmarknadskunskap
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Vilken roll spelar framtidens elnätsreglering i energiomställningen?
Tisdag 5 juli, kl. 13.30-14.20
Arrangör: Energimarknadsinspektionen
Plats: Teaterskeppet, Lilla matsalen

När når energirevolutionen branschrepresentationen?
Tisdag 5 juli, kl. 14.30-15.30
Arrangör: Ny Teknik, Kraftkvinnorna
Plats: O´Learys, Strandgatan 13

Diskussion med Energikommissionen och energibranschen, mingel och nätverk (länk saknas)

Pernilla Winnhed, moderator
Tisdag 5 juli, kl 16.30-18.00
Arrangör: Regional Energi
Plats: Industriområdet, Atrium, Volters Gränd 8

Monica Karlsson, styrelseordförande Energiföretagen Sverige

Energibranschens viktigaste framtidsfrågor
Måndag 4 juli, kl 9-10.30
Arrangör: Accenture/Energimarknaden
Plats: Gutekällarens takterrass, Lilla torggränd 3

Cecilia Kellberg, miljö, klimat och styrmedelsfrågor

EU:s klimatpolitik i praktiken – hur påverkas näringslivet av handeln med utsläppsrätter?
Fredag 8 juli, kl. 11.00-11.45
Arrangör: Europaparlamentets Informationskontor i Sverige
Plats: Europahusets paviljong

Henrik Wingfors, elfordon

På väg mot fossilfria fordon, hur går det?
Onsdag 6 juli, kl. 15-16.00
Arrangör: Bil Sweden, Motormännens riksförbund
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B25

Gun Åhrling-Rundström, vattenkraft

Vem ska betala för vårt vatten?
Onsdag 6 juli, kl. 10:00 – 10:45
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Aktuell Hållbarhet Arena

Erik Thornström, fjärrvärme och styrmedelsfrågor

Mer kraftvärme från biobränsle tas för givet – men blir det så?
Onsdag 6/7, kl. 13-14.00
Arrangör: Vattenfall
Plats: Vattenfalls Energihus, hörnet Mellangatan/Volters gränd