Ny tidsplan för nordisk balansavräkning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Implementeringen av den gemensamma nordiska balansavräkningen (NBS) skjuts fram till, sannolikt, första kvartalet 2017.

Enligt eSett beror förseningen på att den valda leverantören av det nya systemstödet för balansavräkning har meddelat att de inte kommer att kunna leverera ett fullt fungerande system i enlighet med de uppsatta prestanda- och funktionskraven. Efter ytterligare tester och utvärderingar under sommaren 2016 kommer i augusti ett specifikt datum för införandet att publiceras.

eSett och de tre stamnätsoperatörerna (Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett) beklagar den situation som nu uppstår för samtliga parter och kommer att göra sitt yttersta för att säkerställa implementeringen av ett fullt fungerande avräkningssystem snarast möjligt. Läs vidare på Svk:s hemsida.

Den kommande skuggavräkningsfasen kommer att fortsätta men inriktas på ytterligare uppdatering av strukturdata och rapportering av avräkningsdata. De övriga inplanerade testaktiviteterna kommer att skjutas framåt. Mer information kommer att finnas tillgänglig på www.eSett.com/commissioning i slutet av augusti 2016.