"Energibranschen fortsätter investera men en politisk energiöverenskommelse behövs"

Energibranschens investeringar minskar något – men ligger fortsatt kvar på en hög nivå. SCB räknar med att energiinvesteringarna i år blir knappt 34 miljarder kronor. Energibranschen är därmed en fortsatt viktig motor i den svenska ekonomin och bidrar i alla avseenden till att hålla Sverige igång. En investeringsvänlig politisk överenskommelse behövs nu för att upprätthålla investeringarna.

Enligt SCB har investeringsvolymerna inom energisektorn ökat stadigt sedan början av 1990-talet, med undantag för ett par år. Bild: Fortums biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan, Stockholm, 2014. Kraftvärmeverket invigdes i maj 2016. Bild är från Fortum och något beskuren. Foto: Hans Ekestang.

Pernilla Winnhed, vd i Energiföretagen Sverige, vet att energiföretagen sedan flera år brottas med besvärande lönsamhetsproblem – inte minst till följd av senare års låga elpriser, en utveckling som väntas bestå. Hon säger:

– Trots en liten nedgång är det glädjande att energibranschens investeringsnivå upprätthålls. Vi ligger på 100 miljarder kronor de senaste tre åren och med råge över 300 miljarder på tioårsbasis. Jag hade nog befarat en tydligare nedgång, men samtidigt är framtiden mer oviss än någonsin . Det viktiga är därför att Energikommissionens pågående arbete landar i långsiktigt stabila spelregler så att energisektorn kan fortsätta sina investeringar som har stor betydelse för expansionen inom svensk industri i övrigt.

SCB, som kom med sin investeringsenkät på torsdagen den 19 maj, skriver att investeringsvolymerna inom energisektorn har ökat stadigt sedan början av 1990-talet med undantag för ett par år. Minskningen till 33,8 miljarder kronor i år är följden av en väntad volymminskning inom el-, gas- och värmesektorn. Däremot väntas investeringarna inom vattenverk, reningsverk och avfallsanläggningar i år öka med 46 procent till 7,7 miljarder kronor.

De totala industriinvesteringarna i Sverige väntas, enligt SCB, stiga för fjärde året i följd till knappt 70 miljarder kr. Därmed står energiinvesteringarna i år för 34 procent av alla industriinvesteringar.