Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Bettina Kashefi, SKL, Karin Bodén, Jämtkraft, Louisa Ramert, Fortum och Tomas Ulväng, ENA Energi. Foto: Anneli Tofte

Tycker man att glaset är halvfullt eller halvtomt, ja så kan man kanske sammanfatta känslan efter fredagens första pass om vad framtiden har att erbjuda. Utifrån dragningar om tre så vitt skilda ämnen som effektivare energianvändning i livsmedelsindustrin, Sveriges demografiska utveckling och politikens villkor, så var ändå Energipanelen som satt med på scenen, samstämmig i att energibranschen inte har något annat val än att se samhällsutvecklingen som möjligheter till nya och bättre affärer, snarare än tvärtom.

Behov av nya energitjänster

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, påtalade att det finns stora möjligheter till energieffektivisering och nya tjänster att erbjuda livsmedelsindustrin. En bransch som faktiskt använder 2-3 procent av all elproduktion globalt, och som använder hälften av all kyla i Sverige.

Att förse butikstak med solceller eller att arbeta med öppen fjärrvärme, Fortums koncept för att återanvända värme för kyla, är två exempel som Axfood kommer att arbeta mer med.

– Ni ska inte vara rädda för förändringarna som sker nu. Tänk på till exempel renhållningsbranschen som såg ett hot i trenden om ökad återvinning för omkring 30 år sedan. De har aldrig haft mer att göra än nu – med en massa nya tjänster som tillkommit. Dessutom ska vi inte underskatta att många kunder och hushåll efterfrågar nya möjligheter och sätt att bidra till smart energianvändning.

Mer människor – fler möjligheter

Bettina Kashefi, chefsekonom på SKL, beskrev den stora demografiska förändring som Sverige är mitt uppe i på grund av det stora flyktingmottagandet och en åldrande befolkning.

– Sverige har väldigt stark tillväxt just nu, med en låg arbetslöshet – i alla fall bland svenskfödda – men vi kommer att ha ett stort finansieringsgap i våra kommuner och landsting runt 2019. Det handlar om så mycket som 60 miljarder kronor.

En positiv innebörd för energibranschen är att det sannolikt finns massor av arbetskraft, på alla utbildningsnivåer, som kan bidra med nya idéer, mångfald och ny kraft till framtidens energibransch. Här är både Energiföretagen Sverige och flera medlemsföretag redan engagerade och ser möjligheter.

En person i publiken reflekterade efter seminariet att det stora pengaglappet kan innebära en risk för att lokala energiföretag säljs ut. Energipanelen reflekterade också över att behovet av 500 000 nya bostäder innebär en möjlighet att redan från början bygga dem som en del av energisystemet.

Allt förändras. Hela tiden.

Sist ut i passet var statsvetare Stig-Björn Ljungren på temat ”allt flyter”, med referens till filosofen Herakleitos som menade att man inte kan stiga ner i samma flod två gånger. Stig-Björn tog sin utgångspunkt i politikens värld och menar att det råder ständig förändring i politiken, liksom i energibranschen.

– Det ni kan göra är att försöka förändras med omvärlden, bygga nya allianser och att komma med förslag på lösningar – för att hjälpa våra politiker att fatta kloka beslut.

Summan av förmiddagens pass från Energipanelens håll var att det blir allt viktigaste med riskanalyser, samtidigt som man ser möjligheterna i förändringen och har förmågan att agera snabbt. Dessutom gav de ett medskick till våra politiker att snabba på myndighetsbeslut, exempelvis vad gäller tillståndsansökningar. Energibranschen behöver politikens hjälp för att kunna vara innovativa och utvecklas. För som Stig-Björn sa, vi kan vara säkra på att både politiken och energibranschen finns även i morgon, vi vet bara inte hur de ser ut.