Baylan på Energi 2016: ”jag är kär i er organisation”

Energiminister Ibrahim Baylan ramade in sitt anförande på Energi 2016 med uppskattning av nybildade föreningen Energiföretagen Sverige. Han avslutade med att säga att han är kär i organisationen och inledde med att gratulera till ett klokt beslut att bilda den.

Ibrahim Baylan. energiminister. Foto: Anneli Tofte.

Skälet till gratulationen var vikten av att samarbeta kring helheten i energifrågorna. Han tog upp områden som elektrifiering av transportsektorn och nya biobränsleanläggningar som Värtaverket som exempel på utmaningar som kan lösas med ökat samarbete. Även effektfrågan där det handlar om att kapa toppar i elsystemet gagnas av mer fjärrvärme och kraftvärme.

Hastigheten i förändringarna som sker nu var nästa tema. Mycket har hänt på kort tid: Fyra kärnkraftverk ska stängas, priserna på energi är rekordlåga, solceller utvecklas och smarta nät börjar redan idag implementeras.

På användarsidan kommer alltmer smarta och energieffektiva elprylar. Regeringen har startat ett initiativ till att byta ut belysning i Sverige till LED-lampor till år 2020. Han tog hotellkedjan Scandic som gjort en liknande satsning där investeringen betalade sig på 44 dagar.

Nya affärsmodeller
Nya krav påverkar politiken och energiföretagen som måste hitta nya affärsmodeller. Strukturförändringar likt den som skett inom telecombranschen fick många av de stora företagen att ändra sitt utbud. Och energiområdet blir fortsatt viktigt menade Ibrahim Baylan och därmed affärsmodellerna:

– Våra liv blir inte mindre beroende av energi, tvärtom. Det gäller att hitta win/win-situationer där bolagen kan blomstra samtidigt som kunderna få ut mer för pengarna. Också därför blir helheten viktig. Han gick sedan in i ett resonemang kring risker:

– De snabba förändringarna innebär risker att hamna fel. Det farliga just nu är att marknadsriskerna och de politiska riskerna finns samtidigt. Höga risker är investeringsviljans fiende nummer ett. Vi kan få en situation där investeringar inte sker. Ett år klarar vi, två år också kanske men ser vi inte upp så kan leveranserna av el och värme hamna i fara.

Energikommissionen riskdämpare
Regeringen lever med marknadsriskerna och vill minska de politiska riskerna Därför har Energikommissionen tillsats för att peka ut en gemensam riktning och ta fram en plan som energiföretagen ska kunna förhålla sig till. Ambitionen är att den ska gälla även efter nästa val. Långsiktighet och blocköverskridande lösningar eftersträvas.

– Vi har fantastiska möjligheter både på produktionssidan och användarsidan att hitta lösningar på hållbara sätt och till konkurrenskraftiga priser sa Ibrahim Baylan, som inte tror att det räcker med att bara lösa skattefrågorna kring kärnkraft och vattenkraft.

Utveckla marknaden
I slutet av passet fick moderator Pernilla Ström och en energipanel bestående av Monica Karlsson från Halmstads Energi och Miljö, Pekka Lundmark från Fortum och Gunilla Holmberg från Hässleholm Miljö ställa frågor. Det finns saker på marknaden som kan förbättras. Bland annat att hitta en modell för att hantera de stora prissvängningar som uppstår med så mycket kraft i systemet med låga produktionskostnader.

Pekka Lundmark väckte frågan om risk för en fragmenterad marknad i Europa. Baylan tror på EU:s modell att utveckla regionala marknader, likt den nordiska marknaden som nu tar till sig även Baltikum. Monica Karlsson kom med visdomsorden att energiföretagen måste vara ”trendkänsliga, inte trendängsliga” apropå de snabba förändringarna. Gunilla Holmberg efterlyste en kampanj där kunderna blir mer medvetna om hur ändrat beteende påverkar energianvändningen.

Flödande kärlek
Energiministern fick frågan om kärleken till vattenkraften som han uttryckte på Svensk Energis årsmöte för ett år sedan:

– Kärleken har inte gått över ännu, sa han och resonerade kring möjligheterna att få ut mer effekt från vattenkraften. Skillnaden i effektuttag mellan sommar och vinter i Sverige är väldigt stor poängterade han.

I sin allra sista mening uttryckte Baylan som sagt att han också ”är kär i den nya organisationen” till församlingens munterhet.