Digitalisering – utmaningar och möjligheter

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Marie Fossum Strannegård från Ericsson. Foto: Anneli Tofte

Lösningar för morgondagen

Efter starten på årets energikonferens, Energi 2016, med tema förändring, passade tema lösning bra under eftermiddagens andra pass. Där diskuterades den höga förändringstakt som präglar de flesta sektorerna i vårt samhälle, inte minst energibranschen. Det var alla eniga om i detta pass, som kom att handla mycket om digitalisering. Med både utmaningar och möjligheter.

Först ut bland föredragshållarna var Marie Fossum Strannegård från Ericsson:

– Det sista ungdomar gör innan de lägger sig är att titta på mobilen. Det är också det första de gör när de vaknar, sa hon. Hur ska ni förhålla er till det?

Hon menade att lösningen kanske inte är att sända prissignaler för att människor ska bli mer aktiva – hur aktiva måste vi och vill vi vara som slutkonsumenter? Mycket kan istället ske automatiskt, kunderna ska lätt kunna se vad som händer i deras energianvändning och snabbt kunna vidta åtgärder utifrån det.

Festen har börjat

Festen har redan börjat, konstaterade Marie Fossum Strannegård. Nu sker en global utrullning av smarta mätare, batterilagring, en mer än 50-procentig ökning av förnybara energikällor, solpaneler ökar snabbt, och hemmets utrustning är automatiskt uppkopplad mot energisystemet.

– Sverige har varit ett föregångsland, med en stabil situation, bra infrastruktur och vattenkraft. Vi har alla förutsättningar att bli en aktör att räkna med på energiområdet. Men andra är på väg ikapp, sa Marie Fossum Strannegård.

– Hur ska en vd på energibolag kunna hänga med? Omvärldsbevakning görs redan idag. Men det viktigaste är inte information om omvärlden, det viktigaste är att göra något av den kunskapen, sa Marie Fossum Strannegård.

Titta åt rätt håll – och agera!

En väl synlig aktör i digitaliseringsutvecklingen är Apple. Hans Haeggblom, från Apple presenterade sig som att han jobbar med människor i förändring.

Han gav exempel på den snabba tekniska utvecklingen där kapacitet, bandbredd, processorkraft, slutkunder och nya innovationer driver på den digitala utvecklingen:

– Vi på Apple känner ibland att vi sitter på en vulkan som vi knappt kan hantera, det går så fort.

Alla aktörer digitaliseras men har man inte samma definition av digitalisering i organisationen kan det bli svårt. Därför behöver vi enas om definitionen. Vad menar vi med digitalisering och hur vi kan räkna hem investeringarna?

– Tänk inriktning och tänk med andra. Vi på Apple satsar på partnerskap, där vi tittar på vad kunderna kan tjäna på samarbetet och utvecklar utifrån det.

En annan viktig faktor är vem vi jämför oss med:

– Om ni vill ligga i framkant kanske ni inte ska snegla på närmaste energiföretag. Utvecklingen sker någon helt annanstans. Det kanske är Amazon ni ska titta på, sa Hans Haeggblom.

Hans råd till branschen var att lära sig allt om delningsekonomin, för att veta hur kommande generationer resonerar och fungerar. Vad betyder delningsekonomin för den här branschens utveckling?