Ei ger besked: Vindkraftverk får betala full elnätsavgift

Ronald Liljegren

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att vindkraftverk som har en grundkonstruktion som är större än 1500 kW – men som ställts ned så att det högst kan producera 1500 kW – inte får åtnjuta befrielse från elnätsavgift. Detta är ett viktigt besked, säger Ronald Liljegren, chefsjurist i Energiföretagen Sverige, i en kommentar.

Han säger:
Trenden att ställa ned kapaciteten för att undgå nätavgift har kommit i samband med att kraftpriserna sjunkit rejält. Detta har lett till att i vart fall mindre elnätsföretag, där det finns gott om vindkraftverk, får problem med tarifferna eftersom elanvändarna – kundkollektivet i stort – i stället får betala den kostnad som vindkraftsägaren undgår.

Ei har fått in flera liknande ärenden vilket gör det här första beslutet principiellt viktigt, säger Tommy Johansson, chef för Ei:s avdelning Teknisk analys, i ett pressmeddelande:

Storumanvind har begärt att Ei ska pröva den nätavgift som Skellefteå Kraft Elnät AB har debiterat företaget. Vindkraftverket har i sin grundkonstruktion kunnat leverera 2 000 kW, men Storumanvind har begränsat vindkraftverkets effekt genom att montera bort två kraftskåp. Vindkraftverket har sedan dess inte levererat mer än 1 500 kW.

Beslutet från Ei kan överklagas till Förvaltningsdomstolen i Linköping.

På Ei:s webbplats kan du läsa beslutet.