Energibranschen Sveriges motor på flera sätt

Mjölby kraftvärmeverk, Värtaverket och Lejonpannan – det är de tre nya kraftvärmeverk som haft invigning under loppet av drygt en månad. Lejonpannan så sent som igår, den 18 maj.

År 2008 satte energibranschen upp som mål att under en tioårsperiod investera 300 miljarder kronor. Det målet är redan uppnått. Detta betyder att energibranschen fortsätter att ha en viktig roll som draglok i den svenska ekonomin. Ett tydligt tecken på det är de tre nyinvigda kraftvärmeverken. Även under 2015 invigdes tre biobränsleeldade kraftvärmeverk – ett i Oskarshamn ett i Jönköping och ett i Vimmerby.

Först ut av invigningarna i år var Mjölby-Svartådalen Energi när de invigde sin nya biokraftvärmeanläggning den 7 april. Bakgrunden till investeringen var i första hand att möta behovet av ny fjärrvärmekapacitet. Med ett biobränsleeldat kraftvärmeverk kan användningen av fossila bränslen minimeras, samtidigt som verksamheten att producera fjärrvärme utökas med förnybar elproduktion. Med kraftvärmeanläggningen igång under höst, vinter och vår kompletterad av de två befintliga, biobränsleeldade, hetvattenpannorna på Sörby vid kallare väderlek, kommer Sörbyverkets oljepanna i framtiden endast att fungera som reservpanna vid eventuella driftstörningar.

Bara Fortums Värmes investering i det nya kraftvärmeverket, som är  Sveriges och världens största bio-bränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö, beräknas till omkring 5 miljarder kronor. Den stora investeringen kommer att minska användningen av fossila bränslen i det befintliga Värtaverket vilket ger minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka 126 000 ton per år. Den förnybara el som kommer att produceras bedöms samtidigt leda till att annan fossil kraftproduktion i Norden och Europa kan undvikas. Anläggningen invigdes den 4 maj och kommer årligen producera 750 GWh el och 1 700 GWh värme. Det räcker för att värma 190 000 lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek.

Igår den 18 maj invigde så Tekniska verken i Linköping sin nya kraftvärmeanläggning Lejonpannan, vid Gärstadsverket i Linköping. Lejonpannan, som fått sitt namn vid en namntävling, kommer i huvudsak att elda hushållsavfall. Men den är byggd för att även kunna elda returträ eller restprodukter från skogsindustrin.

När Lejonpannan tagits i drift minskar den Tekniska Verkens årliga koldioxidutsläpp med 97 000 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 30 000 bilar. Planen är att Tekniska verken  med tiden ska kunna fasa ut det ursprungliga kraftverket som har ett centralt läge mitt i stan och då frigöra värdefull tomtmark.

Tekniska verken i Linköping levererar även fjärrvärme till Mjölby via en av Sveriges längsta fjärrvärmeledningar. Det gör att den nya kraftvärmeanläggningen i Mjölby bara behöver vara i drift de ca 7-8 månader per år när värmebehovet är som störst, övrig tid produceras fjärrvärmen i Linköping. Ett bra sätt att optimera driften av anläggningarna.