Medskick till energiministern: "Fortsätt vara kär i vattenkraften!"

Under Energi 2016 – energibranschens stora årliga manifestation som hölls nyligen i Stockholm – gavs deltagarna möjlighet att via sina mobiler göra medskick till energiminister Ibrahim Baylan inför det fortsatta arbetet med Energikommissionen. Ministern följde intresserat när flödet dök upp på skärmen.

Ibrahim Baylan. energiminister. Foto: Anneli Tofte.

Här är några exempel:

 • Hur får vi mera toppeffekt?
 • Kommersialisera innovationer är en viktig del i vägen mot ett hållbart samhälle
 • Sätt kunden i centrum, både stora som små!
 • Se till att skapa handlingsutrymme så vi kan utveckla energisystemet kostnadseffektivt
 • Begränsningar i kommunallagen för oss kommunalt ägda bolag
 • Viktigt med systemsyn vid utformning av byggregler etc.
 • Arbeta för ett golvpris på koldioxidutsläpp inom EU ETS likt i Storbritannien
 • Fortsätt vara kär i vattenkraften!
 • Ta det lugnt med subventionerna
 • All vattenkraft behövs i elområde 4
 • Fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft!
 • Förankra hos konsumenten/de röstande att koldioxidfri produktion, utan kärnkraften, kommer att kosta. En Tesla är dyrare än en gammal SAAB.
 • Ta hänsyn till Sveriges möjligheter med digitalisering och energianvändning i Datacenter och återvinning av restvärmen till fjärrvärme.
 • Kom överens med övriga partier om ni kommer att låta elpriset variera över tid eller om ni kommer att vidta åtgärder om priset blir för högt
 • Skapa en förändringsbenägenhet och engagemang
 • Klimatet ska räddas, Fossilfritt är väl målet, inte förnybart!
 • Vad händer med elcertifikat efter 2020?
 • Slopa förslaget om ökad fastighetsskatt på kraftvärmeverk!
 • Handel med utsläppsrätter måste reformeras.
 • Var pragmatisk och verklighetsförankrad – istället för politisk. Energiförsörjningen är för viktig för politiskt spel.
 • Så här har det låtit under många år. Samhället måste vara långsiktiga och ha stabila regler! Blir det så nu då?
 • Tänk på vattenkraftens möjligheter, när det inte är sol eller blåser. Slopa fastighetsskatten.

Energikommissionen tillsattes i mars 2015 för att ta fram ett underlag för en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt. Ett av Energiföretagen Sveriges budskap är att el- och värmeförsörjningen måste ses som en helhet där olika energilösningar kompletterar varandra i ett system med låga koldioxidutsläpp och stabila leveranser som lyser upp våra hem, skapar trygghet i samhället och bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv.