Välkommet besked från regeringen: ”Inget lagkrav på lägenhetsmätning av värme och varmvatten”

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Foto: C. Johannesson

Regeringen har beslutat att det inte ska införas lagkrav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten (IMD), dvs. att det inte blir krav på att fastighetsägaren måste mäta värmen till varje lägenhet och debitera hyresgästen för den. Beslutet ligger i linje med två rapporter som Boverket tidigare lämnat till regeringen i frågan. Rapporterna visade tydligt att det generellt sett inte är kostnadseffektivt med IMD.

– Det är bra att regeringen följer Boverkets genomarbetade rekommendationer. Ledstjärnan måste vara att minska byggnadernas energi- och effektbehov och att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Inte att man genom lagkrav måste tvinga på fastighetsägarna en viss typ av utrustning och installationer, säger Erik Thornström, områdesansvarig för styrmedel och EU-samordning inom fjärrvärme på Energiföretagen Sverige.

Bakgrunden till IMD finns i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Det ska införlivas i svensk lagstiftning och några artiklar i direktivet anger att alla fastighetsägare ska installera utrustning för individuell mätning och debitering av värme och varmvatten om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket har i två rapporter slagit fast att det generellt inte är kostnadseffektivt. Och nu följer regeringen alltså Boverkets rekommendationer.

– Införande av individuell mätning och debitering av värme (dvs. att hyresgästen får betala för värmen) hade varit dåligt av flera skäl. Det är dyrt och administrativt krångligt. Det har heller ingen bevisad positiv effekt på hyresgästernas energianvändning eftersom de har liten möjlighet att påverka sin energianvändning i hus med centralstyrd uppvärmning. Det skulle också ha varit direkt kontraproduktivt på sikt eftersom fastighetsägarens ekonomiska drivkraft för att minska byggnadens energi­användning försvinner när fakturan kan skickas vidare till hyresgästen, säger Erik Thornström.

– Frågan om IMD har stötts och blötts i många år. Tusentals timmar har lagts ner på att slippa genomföra ett beslut som aldrig borde ha fattats. Nu får vi äntligen ett avslut i frågan. Och energibranschen kan i samverkan med bygg- och fastighetsbranschen fokusera på verkningsfulla åtgärder för ökad energieffektivitet i våra bostäder, säger Erik Thornström.

Svensk Fjärrvärme skrev i höstas, tillsammans med representanter för Bostadsrätterna, Byggherrarna, HSB, Fastighetsägarna, Svensk Ventilation, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen, till energiminister Ibrahim Baylan om frågan. I ett gemensamt brev uppmanade organisationerna Energiministern att inte införa obligatoriska krav på individuell mätning, i linje med Boverkets förslag. Något som nu alltså är beslutat av regeringen.