Elnätsföretagen kämpar tillsammans för att hjälpa kunderna i Norrland

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Elsamverkan är en frivillig organisation där elnätsföretag och entreprenörer hjälps åt vid stora störningar. De jobbar nu dygnet runt för att hantera det besvärliga läget i övre Norrland, där framför allt Vattenfalls elnätskunder drabbats av strömavbrott på grund av stora mängder snö och is på ledningarna. Det tidigare akuta läget har förbättrats något och få kunder var strömlösa på fredag morgon. Dock förväntas mer snö fredag kväll och under lördagen, vilket gör att alla företag som kallats in stannar i området och fortsätter arbeta under helgen.

Bilden visar kraftledningar som tyngts ned till marknivå av snö och is. Foto: Erik Grein

Även om de flesta kunder har fått strömmen tillbaka är läget fortsatt svårt i övre Norrland eftersom stora mängder snö och is ligger på ledningarna och i skogen. Företagen som samverkar har all tillgänglig personal ute för att jobba med snörensning. Vattenfall och Skellefteå Kraft har också ett stort antal helikoptrar uppe för inspektion och kvistsågning.

– Det är ett stort geografiskt område och all snö i skogen gör att det är svårt att ta sig fram till ledningarna som sedan ska befrias från snö och is. Detta är det mest krävande elmontörsjobbet som finns och det är helt fantastiskt att se hur alla företag hjälper varandra, säger  Mats Andersson, regionchef Nord på Energiföretagen Sverige och medlem i den regionala elsamverkansledningen.

Mer snö förväntas under fredag kväll och lördag och elnätsföretagen har höjt sin beredskap inför helgen.

– Utmaningen är att det först regnade och sedan frös på. Det innebaratt det blev en ishinna på träden och ledningarna, som i sin tur gjorde att stora mängder blötsnö fastnade. Det är nu lite kallare, vilket gör att Vattenfall och övriga kan jobba förebyggande med snörensning, men tyvärr verkar temperaturen stiga och mer snö väntas. Ännu mer blötsnö är inte vad man önskar sig i ett redan ansträngt läge – men all personal stannar kvar i området över helgen och gör allt de kan för att förhindra och avhjälpa strömavbrott.

De företag i regionen som hittills ställt upp med manskap och materiel för att stötta Vattenfall och som blir kvar i området under helgen är:

Bodens Energi, Bergs Tingslags Elektriska, ELTEL, Härnösand Energi och miljö, Jämtkraft, Ljusdal Energi, Luleå Energi, Skellefteå Kraft/Skellefteå Energiservice, PiteEnergi, Sundsvall Elnät, Umeå Energi och Övik Energi.

Om elsamverkan
Elbranschens frivilliga organisation för elsamverkan har funnits i tiotalet år och spelar en viktig roll vid storstörningar i elnätet. Inte minst under stormarna som drabbat Sverige under senare år. Sverige är indelat i sju samverkansområden och grundidén är att hjälpa drabbade företag med manskap och materiel. Arbetet sker i nära samverkan med Svenska Kraftnät, myndigheten som ansvarar för stamnätets funktion och elberedskap.

Läs mer om elsamverkan här (öppnas i nytt fönster).