Ny president och en oviss klimatpolitik

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

På Energiföretagens frukostseminarium ”Ny president – ny energipolitik” analyserade Anna-Carin Windahl, kommunikationskonsult och en av grundarna till 100% förnybart, hur valet av Donald Trump kan komma att påverka USA:s klimatpolitik. Anna-Carin Windahl menar att det är svårt att veta exakt hur det globala klimatarbetet kan påverkas, dels eftersom Trump haft en tendens att snabbt byta åsikt, dels på grund av USA:s komplexa politiska system:

– I valrörelsen har Trump fokuserat på jobben. Han har valt att tala till väljarna i de så kallade ”fly over”-staterna, som förlorat sina jobb till följd av ekonomisk kris och globalisering. På energiområdet har han bland annat lovat att exploatera alla inhemska energitillgångar för att skapa ett energioberoende. Han har också sagt att han vill stoppa förbudet mot nya kolgruvor, riva upp Paris-avtalet och stoppa bidrag till FN:s globala klimatprogram.

Världen frågar sig nu hur USA, som de senaste åren varit mer pådrivande i klimatfrågan och bland annat skrivit under Parisavtalet, kan påverka världens klimatarbete. Inte minst med tanke på COP22 som just nu pågår i Marrakech.

– Republikanerna försöker nu lugna alla skeptiker med att betona vikten av att vänta och se och att allt kommer att lösa sig, men samtidigt är de tillsättningar som nu sker i hans ”transition team” oroande, där man både hittar kända klimatförnekare och oljebolagschefer.

Så frågan är, vad kan han göra under fyra år som president?

– Att ta sig ur Parisavtalet är både tidskrävande och krångligt, men det finns inget som hindrar att USA struntar i att leverera på sina åtaganden. En annan sak som oroar är hur Kina reagerar, eftersom de tidigare varit tydliga med att deras åtaganden bygger på att USA också bidrar. Sett från den ljusa sidan, säger Anna-Carin Windahl, så är förnybart ”big business” också i röda (republikanska) delstater som Texas, många andra länder är med och driver på utvecklingen och fossila bränslen får allt svårare att konkurrera.

Markus Wråke, vd på Energiforsk och själv tidigare verksam som forskare, bland annat på IEA, International Energy Agency, reflekterade över Anna-Carins analys och delade med sig av sina egna tankar:

– Jag håller med om att det kan se dystert ut, men tror också att det finns en del ljusglimtar som man kan ta fasta på. USA har federala skattelättnader för förnybart – detta är svårt att ta bort och systemet ska ändå fasas ut år 2020. Det behövs kanske inte så länge till heller eftersom vind och sol blir allt billigare. Dessutom har tre fjärdedelar av delstaterna regelverk som stöder förnybart. Så jag tror att mycket av det dagliga arbetet kommer att ticka på ändå de kommande fyra åren. Det är kanske därefter som det är mer osäkert.

Markus Wråke betonade dock det viktiga signalvärdet som den amerikanska klimatpolitiken innebär:

– Globalt sett ser jag en risk i att den optimism som COP21 och Parisavtalet har bidragit med nu är i fara. En viktig del i detta är som Anna-Carin betonade, vad Kina nu gör.

Anna-Carin avslutade med att betona hur akut klimatfrågan är och att vi inte kan kosta på oss fyra ”Trump-år”. Samtidigt finns det hopp. 110 länder har redan skrivit på Parisavtalet och på fredag avslutas COP22 i Marrakech där fokus ligger på att gå från ord till handling. Återstår att se om USA:s nästa president är med på framtidståget, eller om han väljer att stanna på perrongen.

Ta del av Anna-Carin Windahls analys.