Vägar och irrvägar till framtidens energisystem

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen Sverige och Tekniska verken i Linköping bjuder in till ett kunskapsseminarium om vägen till framtidens energisystem. Energisystemet är under förändring. Ny teknik, digitalisering och urbanisering öppnar nya möjligheter. Världens samling kring minskade klimatutsläpp omfattar också energiproduktionen och användningen av energi. Hur ser vägen ut till framtidens energisystem? På seminariet berättar forskare från Linköpings universitet om forskningsläget på området och vägval för framtiden.

I vårt moderna samhälle är vi helt beroende av energi. Energin finns i olika former i vårt dagliga liv och ser till att vi får värme i våra hus, el till våra datorer, håller hjulen i industrin i rullning och gör att vi kan transportera oss själva och en mängd varor kors och tvärs över vårt land och över hela världen. Alla dessa olika former av energianvändning och produktionen av exempelvis el och värme hänger ihop i ett energisystem. För att energisystemet ska fungera krävs en helhetssyn, som omfattar alla delar. Detta kräver i sin tur samverkan mellan olika funktioner i samhället. Som ett led i detta bjuder Energiföretagen nu in till ett kunskapsseminarium tillsammans med Tekniska verken i Linköping för att få ta del av de senaste forskningsrönen på området.

– Energibranschen är inne i en stor förändring för att kunna möta nya förväntningar med fortsatt hög leveranssäkerhet och låg klimatpåverkan. Vi har antagit en vision ”Hållbar energi för alla, alltid” och nu börjar arbetet med att ta fram en färdplan för vägen dit. Därför ser jag mycket fram emot att få ta del av det senaste från forskarna i Linköping, som ju ligger långt framme inom energisystemforskningen, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige och inledande talare på seminariet.

Frågor som kommer att beröras på seminariet är bland annat:

  • Vilka förutsättningar krävs för att skapa framtidens energisystem?
  • Vilka prioriteringar behöver göras av olika aktörer för att vi i framtiden ska använda de olika delarna i energisystemet på bästa sätt för helheten?
  • Vad kan forskarsamhället och energibranschen göra gemensamt för att bidra till framtidens energisystem?

Linköpings universitet forskar inom nationella, regionala och lokala och industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Föreläsare och medverkande vid seminariet från  Linköpings universitet:

Louise Ödlund (f.d Trygg), professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) / Energisystem (ENSYS). Hon forskar på framtidens energisystem och dess utmaningar.

Wiktoria Glad, universitetslektor och doktor vid Institutionen för Tema (TEMA) / Tema Teknik och social förändring (TEMAT). Hon forskar på beteende kopplat till energianvändning och hållbarhet i den byggda miljön.

Andreas Mohlin, doktorand vid LIU/Energisystem där han bland annat forskat kring lågenergihus. Han forskar på lågenergihus och är dessutom grundare av ett av Sveriges största solenergiföretag.

Från Energiföretagen Sverige medverkar:

Pernilla Winnhed, vd, kommenterar hur energibranschen ser på utmaningar, hinder och möjligheter att åstadkomma framtidens energisystem.

Från Tekniska verken i Linköping medverkar:

Moderator: Per Everhill, ansvarig public affairs,

Tid: Måndagen den 12 december, kl. 09.30-11.45. Vi startar med kaffe och smörgås.

Plats: Tekniska verkens huvudkontor, Brogatan 1 i Linköping. Entré via receptionen.

Arrangörer: Tekniska verken i Linköping och Energiföretagen Sverige i samverkan.
Obligatorisk anmälan! Anmäl dig senast 5 december via denna länk: http://bit.ly/2fyD1JA