WEC: Efterfrågan på el fördubblad till 2060

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den globala efterfrågan på el kommer att fördubblas till 2060. Det är en av slutsatserna som WEC kommer fram till i sin nyligen släppta scenariorapport World Energy Scenarios.

I måndags anordnade den svenska verksamheten av World Energy Council (WEC) ett seminarium där organisationens internationella scenariorapport presenterades. En gedigen lunta sammanfattades på 45 minuter av Karl Rose, professor och ansvarig för studien, som underströk att energisektorn står inför en gigantisk förändring. Och exakt vilken väg den kommer att ta är mycket osäkert.

– Det är inga små steg det handlar om. Det är en stor omställning som kommer att leda till en helt annan energisektor, en total förvandling, sade Karl Rose.

WEC beskriver i sin rapport tre möjliga scenarier för framtiden. Det första handlar om att marknadsfaktorer kommer att styra i stor utsträckning. Det andra handlar om att politiken har ett större inflytande genom internationellt koordinerad politik. Och det tredje scenariot handlar om att politiken är mer nationell och drivs framför allt av att trygga de nationella elleveranserna.

För att lyckas nå tvågradersmålet kommer det att krävas krafttag, konstaterade Karl Rose.

– Det handlar för politiken om att öka ansträngningarna för att lyckas vända utvecklingen. Det handlar verkligen om att öka takten.

Oavsett scenario beskriver WEC sex utvecklingstrender som gäller för samtliga. En av dem är att efterfrågan på primärenergi per capita kommer att nå sin topp före 2030. Effektivitetsvinster genom ny teknik och hårdare energipolitiska krav förklarar den här utvecklingen.

WEC ser också en stor ökning av behovet av el. Till 2060 kommer efterfrågan att fördubblas och det beror på att medelklassen kommer att växa, inkomsterna kommer att öka samt att fler apparater och maskiner kommer drivas på el.

– Vi går mot en mer elektrifierad värld, sade Karl Rose.

WEC ser också att utbyggnaden av sol- och vindenergi kommer fortsätta att öka. Det är den här utbyggnaden som kommer att dominera elproduktionen fram till 2060 och innebära både möjligheter och utmaningar för energisystemen. WEC spår också att vi har toppen av användningen av kol och olja bakom oss när vi 2060 tittar i backspegeln.

Ett av de största hindren som WEC ser i samtliga scenarier är hur vi ska lyckas få de globala transporterna koldioxidfria. Här bedömer WEC att det kommer att krävas en exceptionell och varaktig ansträngning som innebär betydligt större krav är dem vi har i dag och härtill mycket höga koldioxidpriser.

När Karl Rose hade redogjort för WEC:s slutsatser fick Anders Wijkman, bland annat bekant för sitt arbete i miljömålsberedningen, kommentera rapporten och under seminariet presenterade också Åsa Tynell Energimyndighetens scenarioarbete.

Som avslutning på seminariet gav en panel med Åsa Tynell, Åsa Pettersson, Scania, Markus Wråke, Energiforsk, Göran Hult, Fortum och Ulf Svahn, SPBI sina perspektiv. Det var flera i publiken som efteråt kommenterade paneldiskussionen som en tydlig kontrast mellan Karl Rose lite mer skeptiska syn på möjligheterna att påtagligt minska koldioxidutsläppen och den övriga panelens mer hoppfulla perspektiv.