Energiföretagen Sverige och sju energiföretag debatterar i Skaraborgs Allehanda om EU-hot mot bioenergi

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nya regelverk inom EU hotar att motverka användningen av bioenergi i Sverige. Den kunskap om bioenergi och hållbart skogsbruk som finns måste tvärtom användas för att säkra ökad användning av förnybar energi. Det skriver Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed tillsammans med verkställande direktörer från sju energiföretag i Skaraborgs Allehanda den 22 oktober.

Den kritiska debatten om bioenergi i Europa grundar sig på att det är hela träd och inte restprodukter som används till energi. Sverige jämförs också med länder där avskogning och ren skogsskövling förekommer. Detta gäller inte i Sverige där biomassa tas ut ur skogen främst för andra ändamål än för energi. För värme- och elproduktion används bi- och restprodukter från skogbruket, som toppar och grenar, eller rester från träindustrin.

Läs artikeln på Skaraborgs Allehandas webbplats