Ny EBR-anvisning om strömledning i trästolpar ”Olyckan gav anledning att ta fram rutiner för höjd säkerhet”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

En olycka för åtta år sedan ligger bakom EBR:s nya anvisning ”Strömledning i trästolpe för högspänning vid brist på isolation”. Den nya skriften ska tjäna som en praktisk och tillämpbar anvisning för att höja säkerhetsarbetet vid elarbeten.

I augusti 2008 inträffade en olycka med dödlig utgång när en montör klättrade upp i en trästolpe. Vid orsakstillfället var ledningen fortfarande spänningssatt och isolatorn i stolpen saknade helt det porslin som används för isolering. Att montören hade med sig jordningsutrustning på väg upp bidrog ytterligare till att träets isolerande effekt i stolpen minskade.

Efter olyckan har en kartläggning av trästolpsproblematik genomförts av dåvarande Elforsk som undersökt förmågan att leda ström i trästolpar vid olika situationer. Utredningen som var klar under våren 2014 (Energiforsk rapport 14:10) kunde inte entydigt visa vad som påverkar en trästolpes förmåga att leda ström, en kombination av faktorer ligger bakom.

Höjd säkerhetsnivå med ny skrift
Nu har en arbetsgrupp inom EBR (ElByggnadsRationalisering) arbetat fram anvisningar i detta angelägna ämne. Projektet har letts av Christer Gruber hos Energiföretagen Sverige.

– Anvisningarna syftar till att höja säkerhetsnivån hos företagen. Skriften tydliggör riskerna vid stolparbete där stolpar är i kontakt med spänningsförande del och risker vid trasiga isolatorer. Den handlar också om riskhantering och om vikten av säkerhetsåtgärder, säger Christer Gruber.

När det gäller konkreta åtgärder så innehåller skriften flera rekommendationer. Huvudintentionen är att isolera sig bra gentemot eventuella potentialskillnader, till exempel genom att bära isolerande handskar och stövlar.

– Vi vill skapa rutiner för hur man ska bete sig i risksituationer. Det finns inga säkra metoder att mäta potentialskillnad, den höjda risknivån ligger i sådant som fukt, smuts, trasigt porslin och direktkontakt mellan elledning och stolpregel, menar Christer Gruber.

EBR – av branschen och för branschen
Skriften har tagits fram inom EBR:s HMS-verksamhet (Hälsa Miljö och Säkerhet) och ska ses som ett komplement och förtydligande till ESA – Elsäkerhetsanvisningarna. Christer Gruber konstaterar att det varit stor efterfrågan på en tydlig vägledning i denna fråga.

Christer kallar EBR för energiföretagens nationalencyklopedi som handlar om hur anläggningar konstrueras, byggs och underhålls på ett säkert och rationellt sätt. Cirka 150 personer ur medlemsföretagen är inblandade i olika arbetsgrupper. Han konstaterar avslutningsvis:

– EBR har över 40 år på nacken. Kostnadskatalogen har till exempel kommit ut i sin 42:a utgåva. Den är klart etablerad och kostnadsbesparande för företagen. Styrkan med EBR är att arbetet görs AV branschen och samtidigt FÖR branschen.

Rapporten kan köpas här