Ny rapport om elmarknadens utmaningar och utformning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid ett seminarium hos Svenskt Näringsliv den 19 oktober, presenterades den nya rapporten ”Electricity market design for a reliable Swedish power system”. Rapporten är författad av Per Klevnäs på Copenhagen Economics och beställd av Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Energiföretagen Sverige.

Svenskt Näringsliv stod värdar för seminariet som drog fullt hus, etthundra besökare, där Per Klevnäs inledde med att berätta om rapporten i stora drag, vilken sedan kommenterades av en panel.

Klevnäs budskap var att ett införande av en kapacitetsmarknad – för att lösa ekvationen försörjningstrygghet, kostnadseffektivitet och mer förnybart –  inte är en enkel lösning, utan ett mycket större projekt än att anpassa befintligt system. Klevnäs menar att vi snarare behöver mer marknad, inte mindre.

Med andra ord, vi bör fortsätta med den marknadsmodell vi har, men det finns delar i dagens system som måste ses över. Bland annat behöver vi formulera en tillförlitlighetsstandard för elsystemet och våra politiker behöver visa tolerans för högre tillfälliga pristoppar.

Rapportens innehåll och slutsatser kommenterades av Runar Brännlund från Umeå Universitet; Johan Svenningsson, Uniper; Tomas Hirsch, SSAB; Ulla Sandborgh, Svk; Mikael Lundin, Nordpool samt Jens Lundgren från Energimarknadsinspektionen.

Det rådde stor enighet  om att det var en gedigen och välskriven rapport. De flesta höll också med om stora delar av rapportens slutsatser. Det rådde dock oenighet kring hur bråttom det är att anpassa systemet. Medan till exempel Runar Brännlund menade att vi bör ”sitta lugnt i båten”, så ansåg Unipers Johan Svenningsson att Energiöverenskommelsens besked om 18 TWh mer förnybart gör att vi genast måste se över vilka justeringar som krävs för att klara detta inom befintlig marknadsmodell.

Läs rapporten från Copenhagen Economics

Läs Svenskt Näringslivs rapportering.