Qraftsamling på möte hos Vattenfall – för ökad jämställdhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

När energibranschens gemensamma satsning för kvinnliga ledare samlades för tredje gången var temat kommunikativt ledarskap. Vattenfall var värd för träffen och de 20 deltagarna samlades därför på huvudkontoret i Solna i början av oktober.

– Qraftsamling är unikt i den bemärkelse att vi lyfter och synliggör de redan etablerade kvinnor som finns i branschen och deras företag som redan gör en rad bra saker för att öka jämställdheten i sina respektive verksamheter.

Annika Viklund, ansvarig för Diversity and Inclusion på Vattenfall, inledde träffen med en inspirerande föreläsning om företagets arbete med mångfald och inkludering. Hon nämnde bland annat att ett av företagets mål för att sträva efter bättre jämställdhet, är att andelen kvinnliga chefsrekryteringar ska vara 35 procent i år.

Torbjörn Wahlborg, divisionschef på Vattenfall, bekräftade när han mötte deltagarna.

Mångfalden är bred och skapar glädje
– Vi vill ju inte peta bort några av våra duktiga medarbetare, män eller kvinnor, därför är det ett kraftfullt mätetal att titta på andelen män och kvinnor som vi rekryterar. Men vi vill inte prata om mångfald uteslutande rörande kvinnor och män. Mångfald handlar om ålder, arbetserfarenhet, etnisk bakgrund och mycket mer! Alla vet ju att det inte bara är bättre för affärsresultaten att ha stor mångfald i arbetsgrupperna – det är ju mycket roligare också!

Qraftsamlings deltagare har skilda roller, men på höga nivåer, i sina respektive företag. Kanske är det just den samlade kompetensen som gör att erfarenhetsutbytet är så stort.

– När jag vid den här typen av möten som i dag får chans att träffa kollegor och ta del av deras erfarenheter, inser jag att andra också upplever samma typer av problem. I det här nätverket av kompetenta kvinnor har jag lärt mig mycket om energibranschen som jag inte kände till tidigare säger en av deltagarna, Ulrika Dryselius (på toppbilden i samtal med Anders Sjögren från Öresundskraft). Ulrika är idag platschef på Vattenfall Service på Ringhals och har själv erfarenhet från andra branscher i sina tidigare roller på både Volvo och SCA.

Projektuppgiften som deltagarna fått att arbeta med mellan träffarna behandlar frågeställningen hur vi ska få in fler kvinnor i branschen. Hela vägen, från att attrahera och rekrytera, till att introduceras i branschen diskuteras.

Modern profilering av branschen behövs
– Idén som kom fram, om att ha en gemensam introduktion för nya kvinnor till branschen kanske inte är så tokig. Jag kan se värdet av det, bekräftar Ulrika, men poängterar att inga idéer är färdigknådade ännu. Det är också viktigt att ha en modernare profilering och image av branschen.

– Idéerna som kommit fram, bland annat om att ha en modernare profilering och image av branschen är viktiga för att föryngra och förnya organisationerna. Vi vill ju ses som en spännande och attraktiv framtidsbransch. Det vi har sett i vårt arbete, är hur viktigt det är hur man formulerar sig och vilka ordval man gör i rekryteringsannonser för att locka kvinnor att söka.

Målet med projektuppgifter är att låta deltagarna ge sin syn på saken och deltagarna är ense om att det är positivt att göra det tillsammans, och inte varje företag för sig. De vill skapa ett gemensamt budskap till sina ledningsgrupper.

Läs mer om Qraftsamling och alla deltagare här