Elnätsdagarna med späckat program och fototävling: ”Min elnätsdag”

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Ohms lag är den fiffiga utgångspunkten för Elnätsdagarna i år: ”Spänningen växer när strömmen av möjligheter möter motstånd”. Elnätsbranschens årliga manifestation äger i år rum den 22-23 november på Elite Marina Tower i Nacka med ett späckat program – bland annat med två generaldirektörer på plats. Inför Elnätsdagarna pågår även en fototävling ”Min elnätsdag” där priset är en Ipad. Missa inte den!

Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör, är inledningstalare. Han ska berätta hur Energimyndigheten tror att elanvändningen ser ut de närmaste tio åren. Hur elanvändningen kommer att utvecklas – och vilken förändrad roll som elnätsföretagen kan tänkas få – är en strategisk nyckelfråga för kommande år.

I det sammanhanget är det också spännande hur den fortsatta utvecklingen blir av elkunder som vill bli sina egna producenter (”prosumenter”). Olika opinionsmätningar visar att viljan är stark hos ungefär var femte elkund. Vad är möjligt med småskalig teknik? Den frågan kommer Olle Johansson, vd i Power Circle, att försöka besvara under dagarna. Olle Johansson säger nu:
Olle Johansson

– Med snabb teknisk utveckling och kraftiga kostnadsreduktioner på ny teknik öppnas nya möjligheter. Solceller har minskat barriärerna för privatpersoner att producera sin egen el till en rimlig kostnad. Genom en växande marknad för elbilar har priset på batterier sjunkit dramatiskt vilket inom en snar framtid kan möjliggöra för privatpersoner, fastighetsägare och andra aktörer att lagra energi.

 

”Är det verkligen en bra idé?”

– Med både lokal elproduktion och lokal lagring kan elanvändare investera för att minska sitt beroende av elnätet, och på sikt kanske helt koppla bort sig från elnätet. Men är det verkligen en bra idé?

Självklart kommer Energikommissionens pågående arbete att behandlas. Bo Diczfalusy från sekretariatet ger en lägesrapport.

För landets cirka 170 elnätsföretag är naturligtvis den framtida rollen på slutkundsmarknaden för elnätsföretagen något som många medlemsföretag gnuggar geniknölarna kring sedan länge. Vad händer? Vilka blir effekterna för det egna företaget? Catherine Lillo, Energiföretagen Sverige, är en av dem som ska försöka bringa klarhet. Hon säger:
Catherine Lillo

– Arbetet med att utforma en ny marknadsmodell för slutkunderna och en central tjänstehubb som stöttar denna pågår för fullt. Ännu är inte alla frågetecken uträtade men den från början suddiga bilden börjar bli allt tydligare. Elnätsföretagens utmaning är att hitta sin nya roll i marknadsmodellen, vilka tjänster kan man erbjuda kunderna, vilka kundfrågor ska man i framtiden hantera och vad driver elnätsföretagens innovation?

Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen, är den andra generaldirektören som framträder i talarstolen – även där med en lägesrapport.

Anna Strandberg, projektledare för arrangemanget, Energiföretagen Sverige, beskriver sina förväntningar så här:

– Jag hoppas att det blir en fantastisk konferens där ni får möta, lära känna varandra, utbyta erfarenheter och inte minst ta del av det senaste utvecklingen inom elnätssidan, som kan ge dig hjälp att fatta bra beslut för framtiden.

 

Här anmäler du dig både till fototävlingen och Elnätsdagarna

Här anmäler du dig till fototävlingen.

Här ser du programmet för Elnätsdagarna – här anmäler du dig.