Forumet för smarta elnät på plats

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nu finns Forumet för smarta elnät på plats. Det består av 18 personer från spridda sektorer och branscher och kommer att ledas av statssekreteraren Nils Vikmång. Uppdraget är att bidra till att samordna, främja och följa upp utvecklingen mot smarta elnät i Sverige.

Forumet för smarta elnät (placerat hos Energimyndigheten) har uppdraget att samordna det arbete som lades fram i slutbetänkandet från Samordningsrådet för smarta elnät i december 2014. Uppdraget sträcker sig från 1 april 2016 till och med 31 december 2019.

– Det är väldigt positivt att det här forumet har skapats, det gör att frågorna fortsätter samordnas. Det är otroligt många delar av samhället och olika aktörer som berörs. Om Sverige ska bli ledande i utvecklingen krävs det samordning. Jag hoppas att beslutsvägarna blir kortare i och med att forumet ligger nära regeringen med statssekreteraren Nils Vikmång som ordförande, säger Karin Widegren (toppbilden), tidigare kanslichef för Samordningsrådet för smarta elnät, numera på Energimarknadsinspektionen och vice ordförande för International Smart Grid Action Network (ISGAN). Hon är även en av 18 medlemmar i forumets styrgrupp – alla med gedigen kompetens inom något eller några av alla de ämnesområden som smarta elnät spänner över.

– Det känns väldigt roligt och inspirerande att få vara med, säger Catarina Nauclér från Fortum, som också sitter med i styrgruppen. Vi har olika typer av förståelse för vad begreppet smarta elnät omfattar. Det vi kan konstatera är att det egentligen handlar om vad som sker när digitaliseringen möter energisystemet och hela den omställning som vi står inför. Med tanke på det är det otroligt värdefullt att vi i styrgruppen kommer från så olika sektorer. Vi är också överens om att vårt arbete inte ska bli en diskussionsklubb, utan att vi vill arbeta väldigt aktivt och inkluderande.

Karin Widegren delar bilden:

– Smarta elnät är tvärsektoriellt, det handlar om samordning med annan infrastruktur som trafik- och stadsplanering, energieffektivisering och så vidare. Att ha ett helhetsperspektiv på forskning och innovation, standardisering och den internationella utvecklingen inom området är också betydelsefullt.

Styrgruppen hade sitt första möte i juni. Vid nästa möte, i mitten av september, ska mål och arbetsformer konkretiseras. Utifrån styrgruppens arbete ska kansliet presentera mer konkreta förslag under senhösten. Kansliet består av kanslichef Maria Sandqvist (tidigare Teknikföretagen), kansliadministratör Petter Lövgren (Energimyndigheten) samt Maud Larsen (tidigare Hav- och vattenmyndigheten), som ansvarar för kommunikationen.

 

Fakta: Medlemmar i forumets styrgrupp

Karin Alvehag, Energimarknadsinspektionen

Tania Pinzon, Svenska kraftnät

Rémy Kolessar, Energimyndigheten

Peter Vikström, Konsumentverket

Håkan Nordkvist, Ikea

Jonas Abrahamsson, E.ON Sverige

Catarina Nauclér, Fortum Power and Heat

Pär Hermerén, Teknikföretagen

Cecilia Schartau, Business Sweden

Olle Dierks, SISIP

Anders Persson, IT & Telekomföretagen

Guillaume Leygues, Google Sverige

Karin Widegren, International Smart Grid Action Network (ISGAN)

Lena Johansson, Siemens AB

Marie Fossum Strannegård, Ericsson

Mikael Dahlgren, ABB Sverige

Anna Denell, Vasakronan

Karin Friberg, Energiforsk