Hur ska investeringar ske i elproduktion i framtiden? Den dominerande frågan på SVD Energy summit.

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Under Svenska Dagbladets konferens Energy Summit i veckan diskuterades energisektorns stora utmaningar. Hur skapas en väl fungerande marknad som driver på omställningen till förnybart men samtidigt säkrar energitillförseln?

Diskussionerna kretsade bland annat kring stödsystemen som både ansågs ha förstört marknaden men som även ansågs vara nödvändiga för att det ska ske energiinvesteringar över huvud taget. I panelerna var det en någorlunda konsensus kring att elcertifikatsystemet, som nu ska förlängas till 2030, behöver förändras så att det går att rikta stödet till produktion med vissa egenskaper och så att det blir möjligt att anpassa volymen i stödsystemet till marknadsläget. Det framkom under paneldiskussionerna att en form av anbudsbaserat upphandlingssystem skulle kunna möjliggöra detta.

Energiföretagen Sveriges expert på elmarknadsfrågor, Catherine Lillo deltog i en paneldiskussion kring marknadsdesign tillsammans med Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen och Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna. Diskussionen varierade från framtida slutkundsmarknadsmodell till hur marknadsdesignen för elsystemet ska utformas i framtiden.

Beträffande vad den kommande elhandlarcentriska  slutkundsmarknadsmodellen kan innebära för kund var panelen överens om att det beror på hur marknadsmodellen utformas men att det förmodligen blir ett ”renare” kontaktgränssnitt med en kontaktyta i de allra flesta ärenden. Catherine Lillo påpekade att det är viktigt att vi inte glömmer bort kunden:

– I det pågående arbetet har man talat mycket om tekniken och regelverket men jag anser att kundnytta och behov ofta har glömts bort. Dessutom är det viktigt att inte regelverket och den centrala hubben blir en bromskloss för innovation, man måste skapa förutsättningar för en dynamisk marknad som ger möjlighet för aktörerna att  anpassa sig i takt med snabba omvärldsförändringar.

Ingemar Nilsson  höll med om att det inte bör skapas alltför detaljerade regelverk men att det i vissa fall krävs regelverk för att det ska bli en förändring, exempelvis kring anvisningsavtalen

Avseende framtida marknadsdesign för elsystemet ansåg Catherine Lillo att det krävs en definition på vad som är tillräcklig leveranssäkerhet för att kunna ge svar på vilken marknadsdesign som behövs medan Anne Vadasz Nilsson fortsatt ville se en energy-only design, trots Energimarknadsinspektionens analyser som visar att det i framtiden blir lägre elpriser och fler timmar med negativa priser.