Elåret 2016 sammanfattat i radions Eko av Pernilla Winnhed

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed kunde i en intervju i radions långa Ekosändning på nyårsafton berätta om det gångna elåret 2016. En minskad total elproduktion och trendbrott för vindkraften, som för första gången inte ökade sin produktion, var huvudinslagen.

Radions kvart i fem-Eko på nyårsafton tog upp elåret 2016 i ett långt inslag där Energiföretagens vd Pernilla Winnhed bland annat berättade om förra årets elproduktion. Preliminära siffror visar på minskad total elproduktion med 6 procent, där framför allt vädret är förklaringen. Vattenkraften har tappat över 17 procent, en minskning som till viss del har kompenserats av att kärnkraften ökat sin produktion.

Det stora trendbrottet är att vindkraften, som under år 2015 ökade med över 40 procent, minskade sin produktion under år 2016. Pernilla Winnhed tog här upp de låga elpriserna som gör det svårt att hitta lönsamhet i investeringar oavsett kraftslag.

Exportöverskottet på el sjönk rejält från 2015 års rekordnotering. Pernilla Winnhed kommenterade utvecklingen där vi kan förvänta oss en stark kraftbalans i Sverige även framöver med fortsatt export, men inte så mycket som under år 2015 som var ett extremt år.

Lyssna på inslaget här (2 minuter och 20 sekunder, mellan 11:40 och 14:00)