Energiföretagen Sverige välkomnar Anders Fredriksson!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har rekryterat Anders Fredriksson som ansvarig för digitalisering och smarta energisystem. Anders kommer närmast från Statkraft där han arbetat som projektledare inom vindkraft. Han börjar sin nya tjänst hos Energiföretagen den 30 januari.

Så här kommenterar Anders Fredriksson sin nya tjänst hos Energiföretagen Sverige:

– Energifrågan är avgörande för hela vårt moderna samhälle vilket i sig gör den intressant. Just nu är det dessutom extra spännande att arbeta i branschen med tanke på ny teknik och de nya affärsmodeller som växer fram. Vi står inför en möjlig kursändring vilket inte bara innebär möjligheter utan också ett stort ansvar. För mig känns det både lockande och utmanande.

Närmast har Anders Fredriksson arbetat som projektledare och projektutvecklare hos Statkraft, där den huvudsakliga uppgiften varit att utveckla affären; landbaserad vindkraft i Sverige. Dessutom har Anders parallellt, utanför sitt uppdrag vid Statkraft, arbetet med att bidra i uppstarten av ett initiativ för kunskapsspridning om energilagring, smarta nät och ren energi.

De senaste åren är det tydligt att parallellt med digitaliseringens möjligheter för el- och värmebranschen har också säkerhetshoten ökat. Branschen behöver ta ett förnyat grepp kring båda områdena. Förstärkningen av kansliet ska också ses i det ljuset.

– Precis som Anders beskriver så står energibranschen mitt i ett skifte. En stor och viktig del i detta är digitalisering och hur den exempelvis påverkar möjlighet till styrning och flexibilitet i energisystemet. Vi har sett behov av att stärka vår kompetens på detta område och därför är jag glad att nu kunna välkomna Anders, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem.